Bedsteforældre og Søskende Over 14 år

Autismecenter Vest inviterer i samarbejde med Kreds MidtVest, til vores meget efterspurgte kursus for mindre og voksne søskende samt bedsteforældre i familier med autisme.

Barnet/den unge med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) og dets forældre har oftest hovedrollen i det brogede og udfordrende hverdagsliv, der udspiller sig omkring et liv med en diagnose indenfor autismespektret. Vi sætter her fokus på nogle af de øvrige medlemmer i familien, nemlig bedsteforældrene og søskende.

Målgruppe

Søskendegruppen inddeles efter alder således, at de yngste (9-13 år) er sammen med en af autismekonsulenterne (Gr. I), og de ældste (fra 14 år) ”følger” bedsteforældrenes program (Gr. II).

For bedsteforældre og de ældste søskende

Formålet er at give bedsteforældre og unge/voksne søskende grundlæggende informationer om de styrker og vanskeligheder, der typisk relateres til diagnoser inden for det autistiske spektrum.

Indhold

  • Hvad er autisme?
  • Hvilken indflydelse har det på barnet/den unge med ASF diagnosen?
  • Hvad har børn og unge med ASF svært ved, når de er sammen med andre?
  • Hvad kan man gøre, så det bliver rart at være sammen med børn og unge med ASF?
  • Hvordan kan man fortælle andre om diagnosen? Og hvor kan man få mere viden?

Oplægsholdere:

  • Autismekonsulenterne Karin Bakmand og Charlotte Rasmussen.
  • Desuden vil der være oplæg af person/ personer, som selv har autisme.

Sidste frist for tilmelding den 20. Januar 2020

Tilmeldingen er bindende og foregår efter ”først til mølle-princippet”. Der vil blive oprettet venteliste ved overtegning af kurset.

Max. antal deltagere til voksenkurset = 28 personer
Max. antal deltagere mindre søskende i alderen 9 – 13 år = 10 børn

Så skynd jer at melde jer til.

Hent dagsprogram her:

Søskende under 14 år (9-13 år)

Autismecenter Vest inviterer i samarbejde med Kreds MidtVest, til vores meget efterspurgte kursus for mindre og voksne søskende samt bedsteforældre i familier med autisme.

Barnet/den unge med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) og dets forældre har oftest hovedrollen i det brogede og udfordrende hverdagsliv, der udspiller sig omkring et liv med en diagnose indenfor autismespektret. Vi sætter her fokus på nogle af de øvrige medlemmer i familien, nemlig bedsteforældrene og søskende.

Målgruppe

Søskendegruppen inddeles efter alder således, at de yngste (9-13 år) er sammen med en af autismekonsulenterne (Gr. I), og de ældste (fra 14 år) ”følger” bedsteforældrenes program (Gr. II).

Søskende kursus

For søskende at fokusere på, hvordan det er at være søskende til en bror eller søster med ASF. Kurset giver mulighed for at dele tanker, følelser og erfaringer med jævnaldrende, som er i en tilsvarende situation.

Indhold:
Kurset tager udgangspunkt i de emner deltagerne måtte ønske og kan eksempelvis omhandle, hvordan det påvirker mig at have en bror/søster med autisme og dialog om oplevelser i forhold til ens bror/søster med eks:

  • Vrede
  • Irritation
  • Kærlighed
  • Bekymring
  • Stolthed
  • Ansvarlighed
  • Flovhed
  • Jalousi
  • konflikter mv.

Ideer til:

  • hvordan man kan tackle at have en bror/søster med autisme.
  • Hvordan man kan få mere viden om ens brors/søsters diagnose.
  • Ideer til hvordan man kan fortælle andre om det at have en bror/søster, der er anderledes.

Søskendegruppen inddeles efter alder således, at de yngste (9-13 år) er sammen med en af autismekonsulenterne (Gr. I), og de ældste (fra 14 år) ”følger” bedsteforældrenes program (Gr. II).

Oplægsholdere:

  • Autismekonsulenterne Karin Bakmand og Charlotte Rasmussen.
  • Desuden vil der være oplæg af person/ personer, som selv har autisme.

Sidste frist for tilmelding er den 20. Januar 2020

Tilmeldingen er bindende og foregår efter ”først til mølle-princippet”. Der vil blive oprettet venteliste ved overtegning af kurset.

Max. antal deltagere til voksenkurset = 28 personer
Max. antal deltagere mindre søskende i alderen 9 – 13 år = 10 børn

Så skynd jer at melde jer til.

Hent dagsprogram her:

Martin har gennemført Klar-Til-Start

Martin har gennemført Klar-Til-Start

Efter 10 års udsigtsløse praktikker har Martin nu gennemført Klar-Til-Start ved Autismecenter Vest med jobgaranti.

Her ses Martin sammen med sin meget stolte mor, Emilie projekt medarbejder, butiks-chefer og medarbejdere i Fakta. En stor dag med champagne!

Martin Klar Til Start
Martin Klar Til Start 2
Martin Klar Til Start 3

Dr. Temple Grandin – ”Autism, The Way I see It”

Temple Grandin 2020

Herning Kongrescenter | 12. august 2020 | Kl. 8.30 – 15.30Temple Grandin 2020

Temple Grandin er en amerikansk doktor i dyrevidenskab og professor ved Colorado State University, forfatter og konsulent for husdyrsindustrien og i dyrevelfærd. Temple er højtfungerende autist, meget anerkendt for sit arbejde for autismen, TED-talks, bøger, selvbiografisk film og opfinder af ’Krammekassen’, som er designet til at berolige hypersensitive personer.

Tempel Grandin står opført på Times 100-listen i 2010 over de mest indflydelsesrige personer i verden kategoriseret som ”Helte”. Derudover blev hun i 2017 optaget i ’National Women’s Hall Of Fame’ USA for hendes arbejde som autisme fortaler og som en dyreforsker, der har transformeret håndtering af landbrugsdyr.

Målgruppe
Fagfolk, forældre, pårørende, personer med autisme og andre interesserede.

Program:
08.30 – 10.00   Ankomst & Morgenbuffet

10.00 – 12.00   Temple Grandin: ”Autisme, som jeg ser det’

12.00 – 13.00   Frokostbuffet

13.00 – 14.30   Spørgsmål til & opfølgning på oplæg med Temple Grandin

14.30 – 15.30   Kaffe/te med kage & mulighed for bogkøb og signering af Temple Grandin

Tilmelding
Sidste frist:     Tirsdag den 4.august 2020
Tilmeldingen er bindende.

Find din tilmeldingsblankt her – KLIK HER

 

Pris
INDTIL 1. MAJ 2020:  1.575,- kr./ deltager inkl. moms
FRA 1. MAJ 2020     :  1.950,- kr./ deltager inkl. moms

  • Ved en samlet tilmelding på 10 personer
   udløses gratis deltagelse for 1 ekstra person.
  • Handicaphjælpere deltager til nedsat pris.
   Kontakt arrangør direkte.

Gebyret dækker
Oplæg og spørgetid med Temple Grandin, simultantolkning Engelsk/Dansk – Dansk/Engelsk og fuld forplejning hele dagen.

Standplads
Pris:  5.000,- kr. ekskl. moms
3 x 4 m2 standplads, 1 bord med dug, strømstik m/3 udtag, strøm, internet og forplejning 1 person.

Hent invitation i PDF – KLIK HER

Autisme Grundkursus – For Forældre og Pårørende

Donation til Autismecenter Vest
torsdag den 28. november 2019, kl. 18:00 – 21:30
For forældre & andre pårørende, Aspergere over 16 år og fagfolk. – Undervisning om autisme, diagnoser, tillægsdiagnoser, sanseforstyrrelser. – Hvordan vi som pårørende kan støtte personer med autisme og huske at passe på os selv i processen.

Underviser: Janne Langkilde Rosenbeck er privatpraktiserende psykolog i Herning.

Janne Langkilde Rosenbeck
Janne Langkilde Rosenbeck

Hun beskæftiger sig primært med børn/unge/voksne/ familier, der er berørt af Autisme og ADHD.

Janne Langkilde Rosenbeck har gennem sin praksis indgående erfaring med behandling af og samarbejde med mennesker med Autisme og ADHD, og hun vejleder familier, skoler og kommuner i håndtering heraf. Janne Langkilde Rosenbeck er tilknyttet Autismecenter Vest som konsulent.

Janne Langkilde Rosenbeck har derudover udviklet et samtale- og psykoedukativt materiale, kaldet ’Detect & Destroy’, til at tale med børn og unge med ASF om, hvorledes de oplever/ forstår deres situation og hvordan de kan finde egne positive strategier til at håndtere svære situationer.


Program, den 28. november 2019. Klokken 18-21:30.

1715 – 1800: – Traktement med sandwich og sodavand/øl.

1800 – 1815: – Velkommen og introduktion til aftenens tema

1815 – 1915: – Hvad er autisme?

Herunder kernetræk, autismetriaden, fænotyper, autismens styrker og begrænsninger, komorbiditet.

1830 – 1945: – Eksekutive funktioner m.m.

Forståelse af hvorledes de eksekutive funktioner er udfordret hos personer med autisme.

1945 – 2000:                    Pause

2000 – 2045: – Metoder og strategier.                                          

2045 – 2115: – Case arbejde ud fra egne erfaringer

2115 – 21.30: – Spørgsmål og afslutning.


Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF – For pårørende

Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF

MÅLGRUPPE:

Kurset er henvendt til forældre, besteforældre og pårørende i berøringsfladen  med normaltbegavede personer med ASF.

Der er taget udgangspunkt i, at deltagerne har et overordnet forhåndskendskab til autismespektrum forstyrrelser, mens den væsentlige grundlæggende viden for at forstå ”autismeangst”, vil blive gennemgået.

Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF

FORMÅL:

Kursets formål er at udbrede viden og erfaring med de konkrete problemstillinger og få perspektiver på, hvordan man kan forstå og håndtere, når det normaltbegavede barn, unge/ voksen med ASF får angst.

Underviser: Janne Langkilde Rosenbeck er privatpraktiserende psykolog i Herning.

Janne Langkilde Rosenbeck
Janne Langkilde Rosenbeck

Hun beskæftiger sig primært med børn/unge/voksne/ familier, der er berørt af Autisme og ADHD.

Janne Langkilde Rosenbeck har gennem sin praksis indgående erfaring med behandling af og samarbejde med mennesker med Autisme og ADHD, og hun vejleder familier, skoler og kommuner i håndtering heraf. Janne Langkilde Rosenbeck er tilknyttet Autismecenter Vest som konsulent.

Janne Langkilde Rosenbeck har derudover udviklet et samtale- og psykoedukativt materiale, kaldet ’Detect & Destroy’, til at tale med børn og unge med ASF om, hvorledes de oplever/ forstår deres situation og hvordan de kan finde egne positive strategier til at håndtere svære situationer.

 


Program, den 26. sep. kl 18 – 21:30 / 2019

KL 17:15-18:00:              Sandwich og drikkevarer

KL 18:00-18:15               Velkomst

Kl 18:15:                          Kort om autisme

Kl 18:30-19:45:          Angst og angst symptomer (herunder model for angst, hvorfor opstår det? angstens 3 dele, hjælpsomme og ikke hjælpsomme bekymringer)

Autismeangsten: angsten som selvstændigt symptom eller som del af autismen?

Kl. 19.45 – 20                  Pause – Kaffe, te og brød

Kl. 20 – 20.45                  Metoder og strategier                      

Kl 20:45-21:15                Case arbejde ud fra egne erfaringer

Kl. 21.15 – 21.30            Spørgsmål og afslutning


Antal             Max. 34 deltagere.


!!! Vi gør opmærksom på at Microsoft Internet Explorer ikke er understøttet. Hvis du har problemer med at klikke på links, benyt da en af de sikkerhedsgodkendte browsere. (Chrome, Safari, Edge, Firefox ect.)

Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF – For fagfolk

Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF

MÅLGRUPPE:

Kurset er henvendt til pædagoger, lærere, psykologer, støttekontaktpersoner, psykiatrisk sundhedspersonale samt sagsbehandlere, der arbejder med normaltbegavede personer med ASF.

Der er taget udgangspunkt i, at deltagerne har et overordnet forhåndskendskab til autismespektrum forstyrrelser, mens den væsentlige grundlæggende viden for at forstå ”autismeangst”, vil blive grundigt gennemgået.

Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF

FORMÅL:

Kursets formål er at udbrede viden og erfaring med denne konkrete problemstilling således, at fagfolk kan få perspektiver på, hvordan de kan forstå og håndtere, når det normaltbegavede barn, unge/ voksen med ASF får angst.

INDHOLD:

Kurset vil fokusere på forskellen mellem angst hos neurotypiske og personer med ASF, hvor ”autismeangstens” årsager og behandlingsbehov grundigt beskrives.

Kurset vil bestå af teoretiske oplæg, gennemgang af cases, både fra underviseren men også i gruppearbejde således, at man selv har mulighed for at få sine sager belyst.

De interventionsmetoder, der vil blive beskrevet, tager bl.a. afsæt i kognitiv adfærdsterapi, relations- og motivationsarbejde, angstbehandlingsprogrammet Cool Kids, samt selvforståelse.

Underviser: Janne Langkilde Rosenbeck er privatpraktiserende psykolog i Herning.

Janne Langkilde Rosenbeck
Janne Langkilde Rosenbeck

Hun beskæftiger sig primært med børn/unge/voksne/ familier, der er berørt af Autisme og ADHD.

Janne Langkilde Rosenbeck har gennem sin praksis indgående erfaring med behandling af og samarbejde med mennesker med Autisme og ADHD, og hun vejleder familier, skoler og kommuner i håndtering heraf. Janne Langkilde Rosenbeck er tilknyttet Autismecenter Vest som konsulent.

Janne Langkilde Rosenbeck har derudover udviklet et samtale- og psykoedukativt materiale, kaldet ’Detect & Destroy’, til at tale med børn og unge med ASF om, hvorledes de oplever/ forstår deres situation og hvordan de kan finde egne positive strategier til at håndtere svære situationer.

 


Dagsprogram: 26. sep. 2019.

08.30 – 09.00: Morgen buffet.

09.00 – 09.30: Præsentation og indledning til emnet ”Autisme & Angst”.

09.30 – 10.30: Hvad er autisme?

10.30 – 10.45: Pause.

10.45 – 12.00:

  • Angst og angst symptomer.
  • Neuropsykologisk forståelse af angst.
  • Autismeangst: angsten som selvstændigt symptom eller som del af autismen?
  • Øvelse I.

12.00 – 12.45: Frokost.

12.45 – 14.00:

  • Øvelse II.
  • Metoder og strategier i mødet med autismeangsten.

14.00 – 14.15: Pause.

14.15 – 15.15:

  • Arbejde med nye strategier, øvelse III.
  • Case arbejde.

15.00 – 15.30: Spørgsmål, kommentarer og tak for i dag.


Antal             Max. 34 deltagere.


!!! Vi gør opmærksom på at Microsoft Internet Explorer ikke er understøttet. Hvis du har problemer med at klikke på links, benyt da en af de sikkerhedsgodkendte browsere. (Chrome, Safari, Edge, Firefox ect.)


Fra Grundskole til Ungdomsliv – Et Aftenkursus til Private

MÅLGRUPPE

Kurset er rettet mod forældre, plejeforældre og andre pårørende – samt andre interesserede.
Der er taget udgangspunkt i, at deltagerne har ingen eller kun lidt forudgående teoretisk viden om autisme.

 

FORMÅL

 • Kursets formål er at udbrede viden og erfaring med den svære overgang for normaltbegavede unge/unge voksne med autisme i at gå fra grundskolen til ungdomslivet.
 • At kursisterne ud fra konkrete problemstilling får en bedre forståelse for, hvad autisme er og derved bedre kan støtte de ressourcer og udfordringer deres pårørende med autisme oplever i deres ungdomsliv.
 • At kursisterne får værktøjer til at støtte og bane omgivelsernes vej til at støtte unge /unge voksne med autisme.

INDHOLD

Autismecenter Vest får i stigende grad henvendelser fra både forældre, fagfolk og personer med ASF omkring de vanskelige overgange fra grundskolen til det videre uddannelsessystem og jobrelaterede valg. Det er svært at forholde sig til omgivelsernes øgede krav om selvstændighed, at kunne være omstillingsparat, at kunne træffe valg og begå sig socialt, når man er en teenager/ung voksen med autismespektrumforstyrrelse (ASF).

UNDERVISER

Dorthe Hölck har specialiseret sig i at være ’Go between’ (kontaktled) mellem personer med ASF og omgivelserne. Hun vil undervise i, hvordan man som pårørende kan støtte mennesker med autisme.
Dorthe Hölck har stor teoretisk viden om og en imponerende praksiserfaring med ASF – beskrives som ”en ren mester i at omsætte sin viden i praksis til handling” og en super god underviser.

KURSUSFORM

Kurset vil bestå af et kortere teoretiske oplæg krydret med Dorthe Hölck’s egne oplevelser med teenagere/ unge voksne med autisme, som danner baggrunden for de ’værktøjer’, hun vil undervise i.
Der er mulighed for at stille spørgsmål både under og efter oplægget.

Underviser     Dorte Hölck, Cand. Scient. Soc. (speciale i socialt arbejde) samt stifter og indehaver af ’Go between’ i Aarhus.

 

Tilmelding     Sidste frist er Tirsdag den 26. februar 2019

Via tilmeldingsskema på Kreds MidtVest hjemmeside.
Tilmeldingen er bindende og foregår efter ”Først til mølle-princippet”. ​

Betaling

Standart billet
Kan betales med alle de almindeligste kreditkort på et sikkert link.
Din billet kan printes ud og medtages som bevis for din indbetaling af kursusgebyret – eller du kan fremvise din digitale bekræftelse af købet på mobilen.

EAN billet

Hvis du har fået kurset bevilliget af kommunen efter ’Lov om social service § 41’ (merudgift for børn & unge under 18 år) eller anden lovgivning, skal du benytte EAN- tilmeldingsmuligheden.
Her ønskes oplysninger om den bevilligende sagsbehandlers navn, adresse (job), E-mail (job), afdelingens navn, afdelingens EAN og CVR nummer.
Din sagsbehandler kan også tilmelde dig via denne billettype.
Autismecenter Vest udsender en EAN-faktura til kommunen ca. 2 uger, før kurset afholdes. Hver samlet tilmelding tillægges 50,- kr. i administrationsgebyr.

Antal             Max. 35 deltagere.Temaaften – Stresshåndtering for forældre & andre interesserede

Stress Logo

Temaaften:

Stresshåndtering for forældre & andre interesserede med udgangspunkt i autisme

Autismecenter Vest indbyder i samarbejde med Kreds MidtVest til en temaaften om stresshåndtering onsdag den 12. juni 2019.

Mange forældre og pårørende oplever stor grad af stress i forbindelse med at håndtere en person med et handicap i hjemmet, i dagligdagen og i fritiden. Hele tiden at være på forkant med begivenhederne, planlægge alle aktiviteter ned til mindste detaljer, en bevidst/ ubevidst konstant uro og ængstelse for sit handicappede barn – samtidig med at man skal passe arbejde, andre søskende, fritiden m.m..

Forældre kan have svært ved at komme i ro, når alt skal være på plads til mindste detalje. Det kan også fører til samlivs problemer, når man konstant befinder sig i en stresssituation.

Kurt Lilleør

Derfor indbydes der til en temaaften om stresshåndtering på Langvadbjerg ved privatpraktiserende Aut. Psykolog Kurt Lilleør, Holstebro.
Kurt Lilleør har specialiseret sig i stresshåndtering og mindfulness.

Aftenen vil bestå af information om, hvad stress er! Hvorledes det opstår, og hvordan man kan håndtere det. Der vil blive gennemført øvelser, som vil sænke stressniveauet. Disse øvelser vil man kunne bruge fremadrettet hjemme hos sig selv!

Program:

Kl. 17.30 – 18.30 | Ankomst og et let traktement (Sandwich & drikkevarer)

Kl. 18.30 – 19.30 | Psykolog, Kurt Lilleøre: Orientering om stress

    • Hvad er det?
    • Hvorledes opstår det?
    • Hvad kan man gøre?

Kl. 19.30 – 19.45 | Pause

Kl. 19.45 – 20.45 | Psykolog, Kurt Lilleøre: Praktiske øvelser, som modvirker stress.

Kl. 20.45 – 21.00 | Kaffe/the med brød.

Kl. 21.00 – 21.30 | Spørgsmål og afslutning. Kort orientering om kommende temadage/ aftener.

KØB BILETTER HER

Max. antal personer er kun 20, så skynd jer at melde jer til.
Der vil blive oprettet en kort venteliste ved flere tilmeldte end 20 personer til denne temaaften.

Sidste frist er fredag den 7. juni 2019

Evt. spørgsmål rettes til:
Koordinator Jane Jensen – Kontakt klik her

Centerleder Søren Dalgaard – Kontakt klik her

Download Program som PDF HER