Autisme Grundkursus v/ Kathia Schierning – aflyst pga. COVID19.

Dette Event er desværre aflyst pga. COVID19. Allerede købte billetter bliver refunderet snarest.

Målgruppe:

Forældre/pårørende, personer med Aspergers Syndrom (min 16 år) og fagfolk.


Program:

 • 08.30 – 09.00   Morgenmadsbuffet.
 • 09.00 – 10.45   Oplæg.
 • 10.45 – 11.00   Formiddagspause.
 • 11.00 – 12.00   Oplæg.
 • 12.00 – 12.45   Frokostbuffet.
 • 12.45 – 13.45   Oplæg.
 • 13.45 – 14.00   Eftermiddagskaffe.
 • 14.00 – 14.45   Oplæg & Spørgsmål.
 • 14.45 – 15.30   Afrunding & Info om Autismecenter Vest

Oplægsholder:

Kathia Schierning

Kathia Schierning er uddannet pædagog, psykoterapeut og certificeret master i life- og businesscoaching. Hun arbejder som underviser i en lektorstilling på professionshøjskolen UCC i København.
Det unikke ved Kathia Schierning er, at hun selv har diagnosen Aspergers syndrom, som til dels modsvares af hendes mange personlige ressourcer i form af bla. stor selvindsigt, personlige strategier og store interesse omkring autisme. Flere af Kathia Schiernings familiemedlemmer er også på spektret.Schierning er uddannet pædagog, psykoterapeut og certificeret master i life- og businesscoaching. Hun arbejder som underviser i en lektorstilling på professionshøjskolen UCC i København.

Det unikke ved Kathia Schierning er, at hun selv har diagnosen Aspergers syndrom, som til dels modsvares af hendes mange personlige ressourcer i form af bla. stor selvindsigt, personlige strategier og store interesse omkring autisme. Flere af Kathia Schiernings familiemedlemmer er også på spektret.


Dette Event er desværre aflyst pga. COVID19. Allerede købte billetter bliver refunderet snarest.


Ved spørgsmål kontakt

Jane Jensen

Mobil: 5311 3149

Mail:   jj@autismecentervest.dk


 

!!! Vi gør opmærksom på at Microsoft Internet Explorer ikke er understøttet. Hvis du har problemer med at klikke på links, benyt da en af de sikkerhedsgodkendte browsere. (Chrome, Safari, Edge, Firefox ect.)

Hent dagsprogram her:

Orion donerer undervisningsmateriale

ORION Logo

Flot donation fra ORION Herning

Orion Herning har doneret undervisningsmateriale til undervisningsdagen i emnet “Kroppen & Seksualitet’ i Autisme STU’en.

I autisme STU ved Autismecenter Vest, er der flere gange om året, hvor eleverne bliver taget med igennem vigtige emner via en specifik emne uge eller dag.

Tusind tak til Orion Herning for deres fine donation, som gør undervisningen meget mere fyldestgørende. 

Besøg Orion her: https://www.orion-erotik.dk/ 

ORION Logo

Herning Løve Apotek Donerer til STU’en

Herning Løve Apotek donerer til Autisme STU

Herning Løve Apotek har doneret undervisningsmateriale for emnet “Kroppen & Seksualitet” til eleverne i Autisme STU ved Autismecenter Vest.

I autisme STU ved Autismecenter Vest, er der flere gange om året, hvor eleverne bliver taget med igennem vigtige emner via en specifik emne uge eller dag.

 

“Tusind tak til Herning Løve Apotek for den fine donation til vores Autisme STU”

Bedsteforældre og Søskende Over 14 år

Autismecenter Vest inviterer i samarbejde med Kreds MidtVest, til vores meget efterspurgte kursus for mindre og voksne søskende samt bedsteforældre i familier med autisme.

Barnet/den unge med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) og dets forældre har oftest hovedrollen i det brogede og udfordrende hverdagsliv, der udspiller sig omkring et liv med en diagnose indenfor autismespektret. Vi sætter her fokus på nogle af de øvrige medlemmer i familien, nemlig bedsteforældrene og søskende.

Målgruppe

Søskendegruppen inddeles efter alder således, at de yngste (9-13 år) er sammen med en af autismekonsulenterne (Gr. I), og de ældste (fra 14 år) ”følger” bedsteforældrenes program (Gr. II).

For bedsteforældre og de ældste søskende

Formålet er at give bedsteforældre og unge/voksne søskende grundlæggende informationer om de styrker og vanskeligheder, der typisk relateres til diagnoser inden for det autistiske spektrum.

Indhold

  • Hvad er autisme?
  • Hvilken indflydelse har det på barnet/den unge med ASF diagnosen?
  • Hvad har børn og unge med ASF svært ved, når de er sammen med andre?
  • Hvad kan man gøre, så det bliver rart at være sammen med børn og unge med ASF?
  • Hvordan kan man fortælle andre om diagnosen? Og hvor kan man få mere viden?

Oplægsholdere:

  • Autismekonsulenterne Lone Steengaard og Charlotte Rasmussen.
  • Desuden vil der være oplæg af person/ personer, som selv har autisme.

Sidste frist for tilmelding den 16. febuar 2020

Tilmeldingen er bindende og foregår efter ”først til mølle-princippet”. Der vil blive oprettet venteliste ved overtegning af kurset.

Max. antal deltagere til voksenkurset = 28 personer
Max. antal deltagere mindre søskende i alderen 9 – 13 år = 10 børn

Så skynd jer at melde jer til.

!!! Vi gør opmærksom på at Microsoft Internet Explorer ikke er understøttet. Hvis du har problemer med at klikke på links, benyt da en af de sikkerhedsgodkendte browsere. (Chrome, Safari, Edge, Firefox ect.)

Hent dagsprogram her:

Søskende under 14 år (9-13 år)

Autismecenter Vest inviterer i samarbejde med Kreds MidtVest, til vores meget efterspurgte kursus for mindre og voksne søskende samt bedsteforældre i familier med autisme.

Barnet/den unge med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) og dets forældre har oftest hovedrollen i det brogede og udfordrende hverdagsliv, der udspiller sig omkring et liv med en diagnose indenfor autismespektret. Vi sætter her fokus på nogle af de øvrige medlemmer i familien, nemlig bedsteforældrene og søskende.

Målgruppe

Søskendegruppen inddeles efter alder således, at de yngste (9-13 år) er sammen med en af autismekonsulenterne (Gr. I), og de ældste (fra 14 år) ”følger” bedsteforældrenes program (Gr. II).

Søskende kursus

For søskende at fokusere på, hvordan det er at være søskende til en bror eller søster med ASF. Kurset giver mulighed for at dele tanker, følelser og erfaringer med jævnaldrende, som er i en tilsvarende situation.

Indhold:
Kurset tager udgangspunkt i de emner deltagerne måtte ønske og kan eksempelvis omhandle, hvordan det påvirker mig at have en bror/søster med autisme og dialog om oplevelser i forhold til ens bror/søster med eks:

  • Vrede
  • Irritation
  • Kærlighed
  • Bekymring
  • Stolthed
  • Ansvarlighed
  • Flovhed
  • Jalousi
  • konflikter mv.

Ideer til:

  • hvordan man kan tackle at have en bror/søster med autisme.
  • Hvordan man kan få mere viden om ens brors/søsters diagnose.
  • Ideer til hvordan man kan fortælle andre om det at have en bror/søster, der er anderledes.

Søskendegruppen inddeles efter alder således, at de yngste (9-13 år) er sammen med en af autismekonsulenterne (Gr. I), og de ældste (fra 14 år) ”følger” bedsteforældrenes program (Gr. II).

Oplægsholdere:

  • Autismekonsulenterne Lone Steengaard og Charlotte Rasmussen.
  • Desuden vil der være oplæg af person/ personer, som selv har autisme.

Sidste frist for tilmelding er den 16. Februar 2020

Tilmeldingen er bindende og foregår efter ”først til mølle-princippet”. Der vil blive oprettet venteliste ved overtegning af kurset.

Max. antal deltagere til voksenkurset = 28 personer
Max. antal deltagere mindre søskende i alderen 9 – 13 år = 10 børn

Så skynd jer at melde jer til.

!!! Vi gør opmærksom på at Microsoft Internet Explorer ikke er understøttet. Hvis du har problemer med at klikke på links, benyt da en af de sikkerhedsgodkendte browsere. (Chrome, Safari, Edge, Firefox ect.)

Hent dagsprogram her:

Martin har gennemført Klar-Til-Start

Martin Klar Til Start

Martin har gennemført Klar-Til-Start

Efter 10 års udsigtsløse praktikker har Martin nu gennemført Klar-Til-Start ved Autismecenter Vest med jobgaranti.

Her ses Martin sammen med sin meget stolte mor, Emilie projekt medarbejder, butiks-chefer og medarbejdere i Fakta. En stor dag med champagne!

Martin Klar Til Start
Martin Klar Til Start 2
Martin Klar Til Start 3

Dr. Temple Grandin – ”Autism, The Way I see It” – aflyst pga. COVID19.

Temple Grandin 2020

Dette Event er desværre aflyst pga. COVID19. Vi arbejder på at få etableret eventet til næste år.. Nærmere information følger. Allerede købte billetter bliver refunderet snarest.

Herning Kongrescenter | 12. august 2020 Temple Grandin 2020

Temple Grandin er en amerikansk doktor i dyrevidenskab og professor ved Colorado State University, forfatter og konsulent for husdyrsindustrien og i dyrevelfærd. Temple er højtfungerende autist, meget anerkendt for sit arbejde for autismen, TED-talks, bøger, selvbiografisk film og opfinder af ’Krammekassen’, som er designet til at berolige hypersensitive personer.

Tempel Grandin står opført på Times 100-listen i 2010 over de mest indflydelsesrige personer i verden kategoriseret som ”Helte”. Derudover blev hun i 2017 optaget i ’National Women’s Hall Of Fame’ USA for hendes arbejde som autisme fortaler og som en dyreforsker, der har transformeret håndtering af landbrugsdyr.

Målgruppe
Fagfolk, forældre, pårørende, personer med autisme og andre interesserede.

Gebyret dækker
Oplæg og spørgetid med Temple Grandin, simultantolkning Engelsk/Dansk – Dansk/Engelsk og fuld forplejning hele dagen.

Standplads
Pris:  5.000,- kr. ekskl. moms
3 x 4 m2 standplads, 1 bord med dug, strømstik m/3 udtag, strøm, internet og forplejning 1 person.

Autisme Grundkursus – For Forældre og Pårørende

Donation til Autismecenter Vest
torsdag den 28. november 2019, kl. 18:00 – 21:30
For forældre & andre pårørende, Aspergere over 16 år og fagfolk. – Undervisning om autisme, diagnoser, tillægsdiagnoser, sanseforstyrrelser. – Hvordan vi som pårørende kan støtte personer med autisme og huske at passe på os selv i processen.

Underviser: Janne Langkilde Rosenbeck er privatpraktiserende psykolog i Herning.

Janne Langkilde Rosenbeck
Janne Langkilde Rosenbeck

Hun beskæftiger sig primært med børn/unge/voksne/ familier, der er berørt af Autisme og ADHD.

Janne Langkilde Rosenbeck har gennem sin praksis indgående erfaring med behandling af og samarbejde med mennesker med Autisme og ADHD, og hun vejleder familier, skoler og kommuner i håndtering heraf. Janne Langkilde Rosenbeck er tilknyttet Autismecenter Vest som konsulent.

Janne Langkilde Rosenbeck har derudover udviklet et samtale- og psykoedukativt materiale, kaldet ’Detect & Destroy’, til at tale med børn og unge med ASF om, hvorledes de oplever/ forstår deres situation og hvordan de kan finde egne positive strategier til at håndtere svære situationer.


Program, den 28. november 2019. Klokken 18-21:30.

1715 – 1800: – Traktement med sandwich og sodavand/øl.

1800 – 1815: – Velkommen og introduktion til aftenens tema

1815 – 1915: – Hvad er autisme?

Herunder kernetræk, autismetriaden, fænotyper, autismens styrker og begrænsninger, komorbiditet.

1830 – 1945: – Eksekutive funktioner m.m.

Forståelse af hvorledes de eksekutive funktioner er udfordret hos personer med autisme.

1945 – 2000:                    Pause

2000 – 2045: – Metoder og strategier.                                          

2045 – 2115: – Case arbejde ud fra egne erfaringer

2115 – 21.30: – Spørgsmål og afslutning.


Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF – For pårørende

Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF

MÅLGRUPPE:

Kurset er henvendt til forældre, besteforældre og pårørende i berøringsfladen  med normaltbegavede personer med ASF.

Der er taget udgangspunkt i, at deltagerne har et overordnet forhåndskendskab til autismespektrum forstyrrelser, mens den væsentlige grundlæggende viden for at forstå ”autismeangst”, vil blive gennemgået.

Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF

FORMÅL:

Kursets formål er at udbrede viden og erfaring med de konkrete problemstillinger og få perspektiver på, hvordan man kan forstå og håndtere, når det normaltbegavede barn, unge/ voksen med ASF får angst.

Underviser: Janne Langkilde Rosenbeck er privatpraktiserende psykolog i Herning.

Janne Langkilde Rosenbeck
Janne Langkilde Rosenbeck

Hun beskæftiger sig primært med børn/unge/voksne/ familier, der er berørt af Autisme og ADHD.

Janne Langkilde Rosenbeck har gennem sin praksis indgående erfaring med behandling af og samarbejde med mennesker med Autisme og ADHD, og hun vejleder familier, skoler og kommuner i håndtering heraf. Janne Langkilde Rosenbeck er tilknyttet Autismecenter Vest som konsulent.

Janne Langkilde Rosenbeck har derudover udviklet et samtale- og psykoedukativt materiale, kaldet ’Detect & Destroy’, til at tale med børn og unge med ASF om, hvorledes de oplever/ forstår deres situation og hvordan de kan finde egne positive strategier til at håndtere svære situationer.

 


Program, den 26. sep. kl 18 – 21:30 / 2019

KL 17:15-18:00:              Sandwich og drikkevarer

KL 18:00-18:15               Velkomst

Kl 18:15:                          Kort om autisme

Kl 18:30-19:45:          Angst og angst symptomer (herunder model for angst, hvorfor opstår det? angstens 3 dele, hjælpsomme og ikke hjælpsomme bekymringer)

Autismeangsten: angsten som selvstændigt symptom eller som del af autismen?

Kl. 19.45 – 20                  Pause – Kaffe, te og brød

Kl. 20 – 20.45                  Metoder og strategier                      

Kl 20:45-21:15                Case arbejde ud fra egne erfaringer

Kl. 21.15 – 21.30            Spørgsmål og afslutning


Antal             Max. 34 deltagere.


!!! Vi gør opmærksom på at Microsoft Internet Explorer ikke er understøttet. Hvis du har problemer med at klikke på links, benyt da en af de sikkerhedsgodkendte browsere. (Chrome, Safari, Edge, Firefox ect.)