Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF – For pårørende

Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF

MÅLGRUPPE:

Kurset er henvendt til forældre, besteforældre og pårørende i berøringsfladen  med normaltbegavede personer med ASF.

Der er taget udgangspunkt i, at deltagerne har et overordnet forhåndskendskab til autismespektrum forstyrrelser, mens den væsentlige grundlæggende viden for at forstå ”autismeangst”, vil blive gennemgået.

Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF

FORMÅL:

Kursets formål er at udbrede viden og erfaring med de konkrete problemstillinger og få perspektiver på, hvordan man kan forstå og håndtere, når det normaltbegavede barn, unge/ voksen med ASF får angst.

Underviser: Janne Langkilde Rosenbeck er privatpraktiserende psykolog i Herning.

Janne Langkilde Rosenbeck
Janne Langkilde Rosenbeck

Hun beskæftiger sig primært med børn/unge/voksne/ familier, der er berørt af Autisme og ADHD.

Janne Langkilde Rosenbeck har gennem sin praksis indgående erfaring med behandling af og samarbejde med mennesker med Autisme og ADHD, og hun vejleder familier, skoler og kommuner i håndtering heraf. Janne Langkilde Rosenbeck er tilknyttet Autismecenter Vest som konsulent.

Janne Langkilde Rosenbeck har derudover udviklet et samtale- og psykoedukativt materiale, kaldet ’Detect & Destroy’, til at tale med børn og unge med ASF om, hvorledes de oplever/ forstår deres situation og hvordan de kan finde egne positive strategier til at håndtere svære situationer.

 


Program, den 26. sep. kl 18 – 21:30 / 2019

KL 17:15-18:00:              Sandwich og drikkevarer

KL 18:00-18:15               Velkomst

Kl 18:15:                          Kort om autisme

Kl 18:30-19:45:          Angst og angst symptomer (herunder model for angst, hvorfor opstår det? angstens 3 dele, hjælpsomme og ikke hjælpsomme bekymringer)

Autismeangsten: angsten som selvstændigt symptom eller som del af autismen?

Kl. 19.45 – 20                  Pause – Kaffe, te og brød

Kl. 20 – 20.45                  Metoder og strategier                      

Kl 20:45-21:15                Case arbejde ud fra egne erfaringer

Kl. 21.15 – 21.30            Spørgsmål og afslutning


Antal             Max. 34 deltagere.


!!! Vi gør opmærksom på at Microsoft Internet Explorer ikke er understøttet. Hvis du har problemer med at klikke på links, benyt da en af de sikkerhedsgodkendte browsere. (Chrome, Safari, Edge, Firefox ect.)

Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF – For fagfolk

Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF

MÅLGRUPPE:

Kurset er henvendt til pædagoger, lærere, psykologer, støttekontaktpersoner, psykiatrisk sundhedspersonale samt sagsbehandlere, der arbejder med normaltbegavede personer med ASF.

Der er taget udgangspunkt i, at deltagerne har et overordnet forhåndskendskab til autismespektrum forstyrrelser, mens den væsentlige grundlæggende viden for at forstå ”autismeangst”, vil blive grundigt gennemgået.

Autisme og Angst hos børn, unge og voksne med ASF

FORMÅL:

Kursets formål er at udbrede viden og erfaring med denne konkrete problemstilling således, at fagfolk kan få perspektiver på, hvordan de kan forstå og håndtere, når det normaltbegavede barn, unge/ voksen med ASF får angst.

INDHOLD:

Kurset vil fokusere på forskellen mellem angst hos neurotypiske og personer med ASF, hvor ”autismeangstens” årsager og behandlingsbehov grundigt beskrives.

Kurset vil bestå af teoretiske oplæg, gennemgang af cases, både fra underviseren men også i gruppearbejde således, at man selv har mulighed for at få sine sager belyst.

De interventionsmetoder, der vil blive beskrevet, tager bl.a. afsæt i kognitiv adfærdsterapi, relations- og motivationsarbejde, angstbehandlingsprogrammet Cool Kids, samt selvforståelse.

Underviser: Janne Langkilde Rosenbeck er privatpraktiserende psykolog i Herning.

Janne Langkilde Rosenbeck
Janne Langkilde Rosenbeck

Hun beskæftiger sig primært med børn/unge/voksne/ familier, der er berørt af Autisme og ADHD.

Janne Langkilde Rosenbeck har gennem sin praksis indgående erfaring med behandling af og samarbejde med mennesker med Autisme og ADHD, og hun vejleder familier, skoler og kommuner i håndtering heraf. Janne Langkilde Rosenbeck er tilknyttet Autismecenter Vest som konsulent.

Janne Langkilde Rosenbeck har derudover udviklet et samtale- og psykoedukativt materiale, kaldet ’Detect & Destroy’, til at tale med børn og unge med ASF om, hvorledes de oplever/ forstår deres situation og hvordan de kan finde egne positive strategier til at håndtere svære situationer.

 


Dagsprogram: 26. sep. 2019.

08.30 – 09.00: Morgen buffet.

09.00 – 09.30: Præsentation og indledning til emnet ”Autisme & Angst”.

09.30 – 10.30: Hvad er autisme?

10.30 – 10.45: Pause.

10.45 – 12.00:

  • Angst og angst symptomer.
  • Neuropsykologisk forståelse af angst.
  • Autismeangst: angsten som selvstændigt symptom eller som del af autismen?
  • Øvelse I.

12.00 – 12.45: Frokost.

12.45 – 14.00:

  • Øvelse II.
  • Metoder og strategier i mødet med autismeangsten.

14.00 – 14.15: Pause.

14.15 – 15.15:

  • Arbejde med nye strategier, øvelse III.
  • Case arbejde.

15.00 – 15.30: Spørgsmål, kommentarer og tak for i dag.


Antal             Max. 34 deltagere.


!!! Vi gør opmærksom på at Microsoft Internet Explorer ikke er understøttet. Hvis du har problemer med at klikke på links, benyt da en af de sikkerhedsgodkendte browsere. (Chrome, Safari, Edge, Firefox ect.)


Fra Grundskole til Ungdomsliv – Et Aftenkursus til Private

MÅLGRUPPE

Kurset er rettet mod forældre, plejeforældre og andre pårørende – samt andre interesserede.
Der er taget udgangspunkt i, at deltagerne har ingen eller kun lidt forudgående teoretisk viden om autisme.

 

FORMÅL

 • Kursets formål er at udbrede viden og erfaring med den svære overgang for normaltbegavede unge/unge voksne med autisme i at gå fra grundskolen til ungdomslivet.
 • At kursisterne ud fra konkrete problemstilling får en bedre forståelse for, hvad autisme er og derved bedre kan støtte de ressourcer og udfordringer deres pårørende med autisme oplever i deres ungdomsliv.
 • At kursisterne får værktøjer til at støtte og bane omgivelsernes vej til at støtte unge /unge voksne med autisme.

INDHOLD

Autismecenter Vest får i stigende grad henvendelser fra både forældre, fagfolk og personer med ASF omkring de vanskelige overgange fra grundskolen til det videre uddannelsessystem og jobrelaterede valg. Det er svært at forholde sig til omgivelsernes øgede krav om selvstændighed, at kunne være omstillingsparat, at kunne træffe valg og begå sig socialt, når man er en teenager/ung voksen med autismespektrumforstyrrelse (ASF).

UNDERVISER

Dorthe Hölck har specialiseret sig i at være ’Go between’ (kontaktled) mellem personer med ASF og omgivelserne. Hun vil undervise i, hvordan man som pårørende kan støtte mennesker med autisme.
Dorthe Hölck har stor teoretisk viden om og en imponerende praksiserfaring med ASF – beskrives som ”en ren mester i at omsætte sin viden i praksis til handling” og en super god underviser.

KURSUSFORM

Kurset vil bestå af et kortere teoretiske oplæg krydret med Dorthe Hölck’s egne oplevelser med teenagere/ unge voksne med autisme, som danner baggrunden for de ’værktøjer’, hun vil undervise i.
Der er mulighed for at stille spørgsmål både under og efter oplægget.

Underviser     Dorte Hölck, Cand. Scient. Soc. (speciale i socialt arbejde) samt stifter og indehaver af ’Go between’ i Aarhus.

 

Tilmelding     Sidste frist er Tirsdag den 26. februar 2019

Via tilmeldingsskema på Kreds MidtVest hjemmeside.
Tilmeldingen er bindende og foregår efter ”Først til mølle-princippet”. ​

Betaling

Standart billet
Kan betales med alle de almindeligste kreditkort på et sikkert link.
Din billet kan printes ud og medtages som bevis for din indbetaling af kursusgebyret – eller du kan fremvise din digitale bekræftelse af købet på mobilen.

EAN billet

Hvis du har fået kurset bevilliget af kommunen efter ’Lov om social service § 41’ (merudgift for børn & unge under 18 år) eller anden lovgivning, skal du benytte EAN- tilmeldingsmuligheden.
Her ønskes oplysninger om den bevilligende sagsbehandlers navn, adresse (job), E-mail (job), afdelingens navn, afdelingens EAN og CVR nummer.
Din sagsbehandler kan også tilmelde dig via denne billettype.
Autismecenter Vest udsender en EAN-faktura til kommunen ca. 2 uger, før kurset afholdes. Hver samlet tilmelding tillægges 50,- kr. i administrationsgebyr.

Antal             Max. 35 deltagere.Temaaften – Stresshåndtering for forældre & andre interesserede

Stress Logo

Temaaften:

Stresshåndtering for forældre & andre interesserede med udgangspunkt i autisme

Autismecenter Vest indbyder i samarbejde med Kreds MidtVest til en temaaften om stresshåndtering onsdag den 12. juni 2019.

Mange forældre og pårørende oplever stor grad af stress i forbindelse med at håndtere en person med et handicap i hjemmet, i dagligdagen og i fritiden. Hele tiden at være på forkant med begivenhederne, planlægge alle aktiviteter ned til mindste detaljer, en bevidst/ ubevidst konstant uro og ængstelse for sit handicappede barn – samtidig med at man skal passe arbejde, andre søskende, fritiden m.m..

Forældre kan have svært ved at komme i ro, når alt skal være på plads til mindste detalje. Det kan også fører til samlivs problemer, når man konstant befinder sig i en stresssituation.

Kurt Lilleør

Derfor indbydes der til en temaaften om stresshåndtering på Langvadbjerg ved privatpraktiserende Aut. Psykolog Kurt Lilleør, Holstebro.
Kurt Lilleør har specialiseret sig i stresshåndtering og mindfulness.

Aftenen vil bestå af information om, hvad stress er! Hvorledes det opstår, og hvordan man kan håndtere det. Der vil blive gennemført øvelser, som vil sænke stressniveauet. Disse øvelser vil man kunne bruge fremadrettet hjemme hos sig selv!

Program:

Kl. 17.30 – 18.30 | Ankomst og et let traktement (Sandwich & drikkevarer)

Kl. 18.30 – 19.30 | Psykolog, Kurt Lilleøre: Orientering om stress

    • Hvad er det?
    • Hvorledes opstår det?
    • Hvad kan man gøre?

Kl. 19.30 – 19.45 | Pause

Kl. 19.45 – 20.45 | Psykolog, Kurt Lilleøre: Praktiske øvelser, som modvirker stress.

Kl. 20.45 – 21.00 | Kaffe/the med brød.

Kl. 21.00 – 21.30 | Spørgsmål og afslutning. Kort orientering om kommende temadage/ aftener.

KØB BILETTER HER

Max. antal personer er kun 20, så skynd jer at melde jer til.
Der vil blive oprettet en kort venteliste ved flere tilmeldte end 20 personer til denne temaaften.

Sidste frist er fredag den 7. juni 2019

Evt. spørgsmål rettes til:
Koordinator Jane Jensen – Kontakt klik her

Centerleder Søren Dalgaard – Kontakt klik her

Download Program som PDF HER

Søskende & Bedsteforældre Kursus

Autisme Kursus Besteforældre - Autismecenter Vest

Lørdag den 30. marts 2019 kl. 9.00-15.30

​Autismecenter Vest inviterer i samarbejde med Kreds MidtVest til vores meget efterspurgte kursus for mindre og voksne søskende samt bedsteforældre i familier med autisme.

MÅLGRUPPE:

 • Bedsteforældre
 • Søskende til børn med autisme  9-13 årige og søskende fra 14 år til voksne.

FORMÅL:
Barnet/den unge med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) og dets forældre har oftest hovedrollen i det brogede og udfordrende hverdagsliv, der udspiller sig omkring et liv med en diagnose indenfor autismespektret. Vi sætter her fokus på nogle af de øvrige medlemmer i familien, nemlig bedsteforældrene og søskende.

Tilmeldingen er bindende og foregår efter ’først til mølle” princippet.

Vi er desværre blevet nød til at aflyse Hold  1 pga  for få tilmeldinger. Men der er stadig tilmelding ledig til Hold 2

Tilmeld dig her via Place2book

Spørgsmål rettes til:

Kathe Johansen
kj@autismecentervest.dk
tlf 42 50 00 35

Se indholdet for Søskende kursus 9-13 år
Se indhold for Besteforældre og Søskende over 14 år

Autisme Grundkursus

Autismecenter Vest Logo til Kursus

Temadag: Autisme Grundkursus

Lørdag den 23. februar 2019 kl. 8.30-15.30 

​Er for dig, der har et barn/ anden pårørende med Autisme Spektrum Forstyrrelser ( ASF) – selv er diagnosticeret med Aspergers Syndrom eller beslægtet diagnose og er over 16 år,
som enten har fået stillet diagnosen autisme for nylig eller gerne vil genopfriske din viden på området, samt møde andre forældre /pårørende i samme situation.

​Fagpersoner, som er nye i arbejdet med mennesker, som har autisme, er også meget velkomne.

Emnerne på kurset vil bla. være:

 • Hvad er autisme ?
 • Autismediagnoserne og hvad de kan bruges til ?
 • De mest udbredte tillægsdiagnoser for mennesker med ASF.
 • Sanseforstyrrelser.
 • Vores egne reaktioner på, at et nært familiemedlem har fået stillet diagnosen autisme.
 • Hvordan et barns/ pårørendes autisme ofte påvirker resten af familien, venner og netværk.
 • Hvad kan vi gøre for at hjælpe/ støtte mennesker, som har autisme ?
 • Hvordan kan vi at passe på os selv og huske vores egne behov i en stresset hverdag ?

 

Dagen vil være en blanding af teoretisk undervisning, foredrag og gruppearbejde.

Tilmeldingen er bindende og foregår efter ’først til mølle princippet*.
Sidste frist er 16/2 2019.

Der kan betales med alle de almindeligste kreditkort på et sikkert link, samt ean bestilling.

Evt. spørgsmål til info@autismecentervest.dk

KØB BILETTER HER