Uddannelses- og Erhvervsafklaring

Hvem er vi ?

Sidsel og Lone er pædagogiske erhvervsafklarer med mange års erfaring indenfor autisme- og specialområdet. Lone er også leder af Uddannelses- og Erhvervsafklaring.

Nicklas er erhvervsafklarer indenfor håndværk og IT, med en bred IT-faglig baggrund.

Uddannelses- og Erhvervsafklaring er en del af Autismecenter Vest og er en del af visionen “1000 job til personer med autisme” som er støttet af Velux fonden.

Vi har et stort fagligt netværk, der fungerer som en vidensbank og vores daglige sparringspartnere.

Formålet med et forløb hos Uddannelses- og Erhvervsafklaring

Det ultimative mål er, en nøje kompetenceudredning af bl.a. motivationer, kvalifikationer og kompetencer, samt udforme en nøje detaljeret rapport, der beskriver de nødvendige arbejds- eller uddannelsesmæssige støtteforanstaltninger og skånehensyn for, at den unge/voksne med en autismediagnose kan blive en succesrig selvforsørgende del af arbejdsmarked.

Formålet med forløbet er at afklare kandidatens ressourcer ift. uddannelse og/eller beskæftigelsesmuligheder. Fokus i afklaringen er både de faglige færdigheder og muligheder samt de personlige og sociale kompetencer (den personlige strategi), der tilsammen danner grundlaget for det egentlige job- og uddannelsespotentiale

Målgruppen

Målgruppen er voksne normaltbegavede med autisme (ASF) eller lignende udfordringer – en målgruppe der kan have stor værdi og større succes på arbejdsmarked eller uddannelse, med den rette kompetenceudredning.

Metoden

Da der ikke findes to ens mennesker på autismespekteret, har vi ikke to ens metoder !

Vi skræddersyer individuelle afklaringsforløb for at skabe det bedste udgangspunkt og resultat for hver af vores kandidater.

Vi kombinerer en lang række af pædagogiske redskaber med ingeniørvidenskab og vores solide erfaringsfundament.

For at skabe det bedste udgangspunkt er det meget vigtigt for os, såvel som vores kandidat, at vide hvordan kandidatens selvindsigt er i autismespecifikke problematikker. Derfor tager en del af forløbet hos os udgangspunkt i værktøjer fra autismespecifik psykoedukation, herunder b.la. stressmodeller, mentale modeller, motivations- lærings- og flowteori, selvindsigtsværktøjer og viden om handlingsstrategier.

Ved lærings og erfaringsdannelse er der stor forskel på den typiske og autismeberørte hjerne. Derfor er det vigtigt at klarlægge kandidatens ideelle læringsmetode via tests og analyse i forskelligtartede opgaver. Dette kan b.la. være af håndværksmæssig, kreativ eller IT-mæssig karakter alt efter hvor kandidatens største motivation ligger. Vores mål er at analysere og vurderer os frem kandidatens uddannelses- og erhversmæssige muligheder, ved at skelne imellem kvalifikationer og kompetencer.

Forløbets opbygning

Forløbet tilrettelægges individuelt både med hensyn til indhold og opbygning.

Som udgangspunkt foregår første del af forløbet her på Autismecenter Vest, hvor ressourcer, motivation og skånehensyn afklares, sideløbende med at kandidaten opnår tryghed og rutine i at møde ind her på stedet. Sidste del af forløbet foregår for de flestes vedkommende i praktik i en individuelt udvalgt virksomhed, der matcher ovenstående.

Det typiske forløb er tre måneder i afklaring på Autismecenter Vest og tre måneder i en virksomhed.

Det er dog varierende, hvor lang tid der er behov for i den første periode her på Autismecenter Vest og der er flere individuelle faktorer der kan have indflydelse på dette.

En faktor, er den samlede fremmødetid, og mødestabilitet, der har betydning for hvor meget tid der er til rådighed til at afklare.

En anden faktor er kompleksiteten af udfordringer for den enkelte kandidat, både ift. autismen, men også eventuelle følgetilstande (tillægsdiagnoser) og i særdeleshed stressniveau og graden af belastningsreaktioner, der ofte skal håndteres i forskellig grad inden kandidaten vil kunne magte en praktik i en ny virksomhed.  For enkelte kandidater vil et optimalt forløb foregå udelukkende her på Autismecenter Vest.

Sammensætning af forløbet vurderes på baggrund af en måneds screeningsperiode, hvor der er særligt fokus på disse faktorer. Fordelingen mellem afklaringen på Autismecenter Vest og i virksomhed aftales på et opfølgningsmøde med kommunen efter screeningsperioden og der laves løbende opfølgning efter behov.

 

Undervisning og udredningssamtaler

Vi mener at kandidatens funktionsniveau for de fundamentale dagligdags gørepligter, herunder søvn, kost, motion, relationer og at holde hjemmet i orden, handle ind, transporterer sig selv og have en selvindsigt i følelser, stressniveau og autisme er altafgørende for en stabil virken i et arbejde eller uddannelse. Derfor vil kandidaten alt efter behov blive undervist i forskellige modeller for stress, motivation og arbejdsflow, der kan gøre dem mere selvbevidst i arbejdet og hverdagen. Samtidig vil kandidaten indgå i samtaler, der skal udrede særlige behov for støtte eller oplæring i hjemmets dagligdagspligter. Sammen finder vi specifikke handlestrategier for de svære men nødvendige tiltag kandidaten har behov for hjælp til.

Kvalifikations- og kompetenceafklaring

Om kandidaten er i uddannelses- eller erhvervsafklaring, vil der blive skelnet imellem kvalifikationer og kompetencer. Dette bliver gjort for, at vurdere kandidatens nuværende kompetencer og kvalifikationer for fremtidige muligheder under rette omstændigheder.

Vi har mulighed for, at afklare kandidatens kompetencer igennem en lang række af opgaver i forskellige emner. Vi bestræber os altid for at finde kandidatens interesser for at opretholde den største motivation imod opgaverne. Om interesserne ligger inden for IT, håndværk, ernæring og fødevarer, marketing eller kunsthåndværk, kan vi facilitere relevante afklaringsopgaver.

Håndplukket praktikforløb

I de sidste 3 måneder i forløbet finder vi en håndplukket praktikplads. Med håndplukket praktik, menes der, at vi finder en interesserelevant praktikplads, der kan stå inden for den nedskrevende specifikke praktikaftale.

Praktikaftalen er et kontraktdokument, der indeholder alle de nødvendige autismespecifikke skånehensyn og tiltag vi har analyseret os frem til og som er nødvendige for et succesfuldt praktikforløb.

Løbende i praktikforløbet vil der være flere trivsels- og opfølgningssamtaler, hvor en kontaktperson fra Uddannelses- og Erhvervsafklaring, kontaktpersonen fra virksomheden og kandidaten deltager. Her afdækkes yderligere tiltag.

Den afsluttende rapport

Efter endt praktikforløb vil der blive udformet en nøjedetaljeret rapport på baggrund af det samlede forløb. Rapporten beskriver de nødvendige arbejds- eller uddannelsesmæssige støtteforanstaltninger og skånehensyn der skal til for, at øge kandidatens muligheder og blive en succesrig selvforsørgende del af arbejdsmarked.

Lone Stengaard

Lone Stengaard

Daglig leder og erhvervsafklarer hos Uddannelses- og Erhvervsafklaring

Sidsel Kompetencecenter Specialisterne

Sidsel Dahl Andersen

Erhvervsafklarer hos Uddannelses- og Erhvervsafklaring Sidsel Dahl Andersen

Nicklas Frederiksen

Nicklas Frederiksen

IT-Underviser og erhvervsafklarer hos Uddannelses- og Erhvervsafklaring