RÅDGIVNINGSFORLØB OG KURSUS HOS AUTISMECENTER VEST

Autismecenter Vest arbejder med rådgivning, undervisning, foredrag etc. til både forældre/pårørende, mennesker med ASF og til fagpersoner, institutioner og offentlige myndigheder.

Vi samarbejder med fagpersoner, som alle har arbejdet med ASF i en årrække og som har en bred erfaring. Det er bl.a. sagsbehandlere, psykologer, psykiatere, pædagoger, ergoterapeuter og pædagogiske konsulenter.

Autismecenter Vest arbejder på at synliggøre Autisme som et handicap, som giver store udfordringer i forhold til at kunne begå sig i vores samfund MEN som også giver masser af muligheder under de rette betingelser.

Skulle du komme i den situation, at du selv, dit barn eller et andet nært familiemedlem får en diagnose, som falder indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelser – ASF, er der uendeligt mange ting, der forandrer sig.

Ud over at skulle forlige sig med diagnosen og forsøge at finde svar/forklaringer på de hundredevis af spørgsmål, der viser sig, skal en ny dagligdag bygges op. Der skal indrettes en hverdag, hvor der kan tages hensyn til forskellige behov, fx behovet for at have en tydelig struktur med faste rutiner for de ting man skal i løbet af en dag eller behovet for at få strategier til at håndtere de uforudsigelige ting, der også altid vil opstå i løbet af en ganske almindelig hverdag osv. Alt sammen noget, der kræver overskud, viden og indsigt.

Et af Autismecenter Vests formål er, at yde rådgivning til familier, som har diagnoser indenfor ASF tæt inde på livet.

Vi kan være det led i sagsbehandlingen, som gør, at tingene trods alt bliver nemmere og mere overskuelige, og at man hurtigere får styr på en ny hverdag.

Et andet af vores formål er, at yde supervision og undervisning til fagpersoner, som arbejder med alle aspekter af ASF.

I en rådgivningssituation, kan du vælge om mødet skal foregå hjemme hos dig, eller du foretrækker, at det afholdes på Langvadbjerg. Vi arbejder i hele  Danmark.

Søren Dalgaard

Leder af Autismecenter Vest

Tlf: 5044 2315
Mail: sd@autismecentervest.dk

Lone Steengaard

Daglig leder og Erhvervsafklarer Uddannelses- og Erhvervsafklaring & Klar til Start

Tlf: 4250 0018

Maj-Britt Løgstrup Sørensen

Specialpædagog, AKT-vejleder(adfærd, kontakt og trivsel) Autismecenter Vest og Fjernrådgivning

TitleDescriptionDate

FØLG OS

FIND VEJ

RINGKØBINGVEJ 108A | 7400 HERNING