Bostøtten ved Autismecenter Vest er et § 85-tilbud til unge, der er tilknyttet Autisme STU og har behov for støtte til Almindelig Dagligdags Livsførelse (ADL). 

 

De unge er alle diagnostiseret med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) og evt. komorbide lidelser i form af angst, OCD, ADHD mv. Personalet er tilknyttet både bostøtten og STU’en, hvilket giver mulighed for at skabe stabilitet. Kommunikationsvejen er kort, hvorved der hurtigt følges op på den unges trivsel i hhv. STU og botilbud. 

 

Bostøtte kan ydes efter afsluttet STU-forløb ud fra en individuel vurdering og aftale med kommunen, ligesom unge i Autismecenter Vests øvrige tilbud også kan søge om bostøtte i dette regi.

SIDER

FØLG OS

FIND VEJ

RINGKØBINGVEJ 108A | 7400 HERNING