AUTISME STU – LIV & BOLIG

AUTISME STU – LIV & BOLIG

Autisme STU er en 3-årig Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge, der profiterer af en autismefaglig pædagogisk tilgang i overskuelige og trygge rammer. STU-forløbet er for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Formålet med Autisme STU er at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så den unge bliver i stand til at mestre voksenlivet så selvstændigt og aktivt som muligt.

I Autisme STU sammensætter vi uddannelsen individuelt ud fra den enkeltes evner, motivation, behov og altid med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer. Vi tilrettelægger indholdet, så det giver mening.

Gennem STU-forløbet arbejdes der med selvforståelse for dermed at skabe grobund for at opnå bedre livskvalitet.   

Dagligdagen i Autisme STU veksler mellem individuelle fag og fælles undervisning på små hold. Derudover er der fokusuger, temadage og ture ud af huset. Vi træner socialt samvær gennem forskellige aktiviteter på de unges præmisser og under hensyntagen til den enkeltes behov.

Autisme STU er beliggende i rolige omgivelser med adresse på Langvadbjerg, Ringkøbingvej 108B, 7400 Herning. Der er gode busforbindelser til banegården i Herning.

For yderligere oplysninger og evt. aftale om et uforpligtende besøg, kontakt:

Centerchef, Søren Dalgaard: tlf. 50442315 – sd@autismecentervest.dk

Følg os på Facebook

Frederik-Koervel-Jakobsen
Vi bygger bro til voksenlivet!

INDHOLD

STU-forløbet bygger på Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/610

 1.  

Autisme STU indeholder fire hovedområder, der indgår i både individuelle og fælles fag:

 • Fag
 • Livsfærdigheder
 • Sundhed og Motion
 • Uddannelse & Beskæftigelse

Mere information Autisme STU’s indhold og formål kan hentes som PDF her:

https://autismecentervest.dk/wp-content/uploads/2022/10/Autisme-STU-formål-og-indhold.pdf 

Læseplanen kan hentes som PDF her: https://autismecentervest.dk/autisme-stu/indhold-paa-autisme-stu/laeseplan-for-stu-v-autismecenter-vest-herning/

Hovedområderne har til formål at styrke kompetencerne med udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle niveau og interesseområder. Undervisningen kan eksempelvis handle om at anvende praktisk dansk og matematik i hverdagen. Der er ikke krav om faglig undervisning på et bestemt niveau.

I Autisme STU har vi fokus på udviklingen af det hele menneske. Undervisningen omhandler bl.a.:

 • faglige emner
 • omverdensforståelse
 • almindelig dagligdags livsførelse (ADL-funktioner)
 • bolig og beskæftigelse
 • selvforståelse
 • social træning i trygge rammer

Autisme STU er ikke kompetencegivende til videreuddannelse eller arbejdsmarkedet, men vores mål er at give de unge en palet af kompetencer til mestring af voksenlivet. Vi arbejder ud fra konkrete og overskuelige mål med afsæt i den enkeltes langsigtede mål, fastsat af STU-vejlederen i den unges bopælskommune.

Vi iværksætter tiltag, der kan være skridt på vejen til et så selvstændigt liv som muligt.

Det kan f.eks. handle om at erhverve truckcertifikat for at realisere drømmen om praktik og evt. senere beskæftigelse på et lager. Det kan også omhandle opkvalificering i f.eks. dansk eller matematik.

For nogle elever er målet at blive selvtransporterende, og derfor giver det mening at træne brugen af offentlig transport, indtil den unge mestrer dette på egen hånd.

Hvis drømmen er at erhverve kørekort, indtænkes dette som en del af STU-forløbet. Vi formidler kontakt til en kørelærer, der har erfaring med unge på autismespektret, og støtter op gennem hele processen, så den unge kan fokusere på kørekortuddannelsen frem for formalia. Kørekortet er dog egenbetaling.

For at opnå indsigt i egne muligheder og begrænsninger i forhold til uddannelse og beskæftigelse indgår praktikker som en naturlig del af STU-forløbet – primært på 2. og 3. år.

Praktikforløb tilrettelægges internt i et af Autismecenter Vests øvrige tilbud eller hos en ekstern virksomhed eller institution.

Både den daglige undervisning og praktikforløb indgår i de afklarende beskrivelser i den individuelle Forløbsplan, som danner udgangspunkt for statusmøder med STU-vejleder. Der afholdes statusmøder min. 1 gang årligt, hvor status og nye mål bliver drøftet i forhold til den personlige, sociale og faglige udvikling samt praktik. Gennem sidste del af STU-forløbet er der fokus på afklaring af videre beskæftigelse og forsørgelse.

Ved STU-forløbets afslutning afholdes dimission, hvor den unge får et Kompetencebevis samt en STU-hue.

 
 

STU KALENDEROVERSIGT

STU GALLERI

Hverdagen i Autisme STU byder på fordybelse, udflugter, oplysning, sociale aktiviteter, virksomhedsbesøg, kultur og meget meget mere…

FIND VEJ

RINGKØBINGVEJ 108A | 7400 HERNING