Erhvervsafklaring & Uddannelse med jobgaranti i Fakta butikkerne.

Unges Uddannelsescenter og Autismecenter Vest har indgået aftale med COOP Koncernen om uddannelsestilbud til unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelser eller beslægtede udviklingsforstyrrelser.
Med job garanti i Fakta og Kvickly butikkerne.

KLAR TIL START Logo

Alt for mange unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelser sidder uvirksomme og på kontanthjælp hjemme hos sig selv eller hos forældrene.
I forbindelse med Folketingets beslutning om, at kun et fåtal kan komme på førtidspension, inden de er fyldt 40 år, er der opstået et kæmpe behov for beskæftigelse.
Nu er der mulighed for uddannelsestilbud i Fakta butikkerne i det Midt – og Vestjyske område. Uddannelsen varer op til 22 måneder med vægten lagt på praktik i Fakta butikken. Efter uddannelsens afslutning afrundes forløbet med en bedømmelse af kursistens arbejdsevne sammen med Fakta repræsentanter. Fakta garanterer herefter job i en Fakta forretning alt efter kursistens arbejdsevne.

KLAR TIL START er den direkte vej til en fastansættelse for unge og voksne med en diagnose inden for autismespektret. Der er er tale om landets eneste træningsforløb med indbygget jobgaranti og med landets bedste afklaringsforløb for målgruppen i kraft af et forpligtende erhvervssamarbejde, fagligt stærke personlige vejledere og anerkendte dokumentationsmetoder.

En række store danske virksomheder garanterer fastansættelse til alle der gennemfører KLAR TIL START-forløbet tilfredsstillende, hvilket lykkes for mere end 80% af alle kursister.

KLAR TIL START er landsdækkende og udvikles af nonprofit-organisationen Fonden UNGEs med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN.

www.klartilstart.dk

error: Beskyttet indhold !!!