ET SÆRLIGT TILRETTELAGT ANSÆTTELSESFORLØB FOR UNGE OG VOKSNE MED AUTISME


KLAR TIL START er den sikreste vej til job for unge og voksne med en diagnose indenfor autisme spektret, og som umiddelbart kan have svært ved at indgå på en ordinær arbejdsplads eller varetage et job på ordinære vilkår.

Der er er tale om landets eneste afklarings- og træningsforløb med indbygget jobgaranti, i kraft af et forpligtende erhvervssamarbejde, fagligt stærke personlige vejledere og anerkendte dokumentationsmetoder.

Forløbet foregår i virksomheden og varer i gennemsnit 12 måneder, hvorefter kandidaten bliver fastansat. En autismefaglig vejleder sikrer at forløbet tilpasses individuelt

KLAR TIL START Logo

KLAR TIL START tilbydes i hele Danmark via et netværk af autismespecialister, der sikrer, håndholdt indsats på højt fagligt niveau. En række store danske virksomheder garanterer fastansættelse til alle der gennemfører KLAR TIL START-forløbet, hvilket lykkes for mere end 80% af alle kandidater.

KLAR TIL START drives at nonprofit-organisationen FONDEN UNGES med udviklingsstøtte fra den A.P. Møllers Støttefond og VELUX FONDEN.

Kom videre på: www.klartilstart.dk