Autismecenter Vest

Autismecenter Vest blev, af Bestyrelsen i Landsforeningen Autisme Kreds MidtVest, oprettet i april 2012, som en afdeling under den erhvervsdrivende og almennyttige Fond, Langvadbjerg Fonden.

Vi har især specialiseret os indenfor autismespecifikke uddannelses- og erhvervsafklarende tilbud til unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser (ASF).

Autismecenter Vest er et sted, der har kapaciteten til at rumme den enkelte unges særlige behov og ikke mindst kompetencer, og som hele tiden har fællesskabet og selvstændighed for øje.

Vores medarbejdere er alle med erfaring indenfor arbejdet med personer med autisme. Vores filosofi er at medvirke til og understøtte den enkelte til et sundt og aktivt liv på bedst muligt niveau og til at være en del af det almindelige, arbejdende samfund med henblik på at skabe et fornuftigt eksistensgrundlag og mening med livet i sin helhed.

Vores vision er at være brobyggere, ved at vi finder nye veje – skaber muligheder – og giver indsigt. 

Kommende events 2019

Ingen event fundet!