Til uddannelsesinstitutioner

Arbejder du med unge/voksne med en autismespektrumforstyrrelse på STU, HF, Gymnasium, som studievejleder, på erhvervsskoler eller lignende?

  • Måske kender du en som snart er færdig med STU, HF eller gymnasiet og som endnu ikke ved hvad han/hun vil?
  • Det kan også være du er i tvivl om, hvor du skal pege vedkommende hen efter endt skolegang?
  • Måske kender du en som er ved at droppe ud af uddannelsen pga. for store krav, eller en, hvis skolegang har været præget af fravær, meltdowns, depressioner og/eller angst?
  • Måske kender du en, som har fået diagnosen undervejs i studiet, og som har brug for at finde ud af hvilken betydning det får for personens fremtid?
  • Måske kender du en hvor du kan se at de særlige evner endnu ikke er kommet i spil?
  • Det kan være at vedkommende gerne vil sidde og arbejde ved computeren?

Autismecenter Vest tilbyder Uddannelses- og Erhvervsafklaring af voksne normaltbegavede med en autismespektrumforstyrrelse.

Vi hjælper den unge/voksne med at finde deres særlige evner, samt det der motiverer den enkelte.
Vi finder frem til de særlige behov der kan være i forbindelse med en autisme diagnose som f.eks. længden på arbejdsdagen, måden opgaverne skal stilles på mv.

Forløbet er samlet 7 mdr. hvor den første måned er et tilpasset screeningsforløb efterfulgt af 3 måneders uddannelses- eller erhvervsafklaring på Ringkøbingvej 108 i Herning. De sidste 3 måneder foregår i en håndplukket praktik hvor evner, interesser og særlige behov afprøves. Efter forløbet udarbejdes en meget udførlig rapport der beskriver styrker og særlige behov, samt peger i retning af uddannelse og/eller job.

Læs mere om forløbet her

Autisme Uddannelsesinstitutioner

”Det er utroligt hvor meget han er vokset mens han har været ude hos jer. Det er så skønt at se.”

~Mentor til en tidligere kandidat