Hvordan kommer man i Uddannelses- og Erhvervsafklaringsforløb?

Det er kommunens jobkonsulent/sagsbehandler/ungevejleder der visiterer til tilbuddet, og dermed betaler forløbet.

Det er forskelligt hvilken paragraf der visiteres efter, og dermed forskelligt om man får uddannelseshjælp, kontanthjælp, sygedagpenge eller ressourceydelse, når man er i forløbet.

Har du lyst til at høre mere om hvem vi er er du velkommen til at ringe eller maile.
Se kontakt oplysningerne

Kompetencecenter Specialisterne Forløb

Hvordan vi arbejder

Vi tager udgangspunkt i den enkelte og vi tilpasser os — ikke omvendt.

Vi har en anerkendende og inkluderende tilgang, hvor alle får lov til at være den de er.

Vi skaber tryghed ved at finde den rette balance mellem arbejde og fritid, vi kravtilpasser og sætter ord på vores forventninger.

Der er løbende optag og mødetiderne tilpasses den enkelte.

Autismecenter Vest - Kompetencecenter Specialisterne bil

Vi har en lille bus der dagligt henter og bringer ved Herning banegård. Der er to kørsler. En om morgenen kl. 9 og en om eftermiddagen.
Er der andre behov vil disse blive tilgodeset.

Der holder bybusser lige udenfor døren, så dette vil også være en mulighed.