Sidsel Dahl Andersen

Hos Kompetencecenter Specialisterne, er mine arbejdsopgaver bl.a. at planlægge og gennemføre individuelt tilrettelagte forløb for unge og voksne på spektret. I min rygsæk har jeg en række pædagogiske redskaber og analyseværktøjer, hvilke jeg benytter til, at afklare menneskers kvalifikationer, kompetencer, styrker og indsatsområder, samt vejlede og undervise til en bedre selvforståelse.

Jeg er uddannet pædagog og har under min uddannelse specialiseret mig indenfor specialområdet.

I sammenlagt 9 år har jeg arbejdet med både børn og unge indenfor autismespektret og andre diagnoser i forskellige institutioner.

Min faglige viden omkring ASF, har jeg tilegnet mig via erhvervserfaring, uddannelsesforløb, efteruddannelse og kursusforløb.

Jeg har en efteruddannelse i ”Barets sproglige udvikling” – en uddannelse som også har givet mig viden om hjernens opbygning og funktioner. Hvilket har givet mig en viden om, hvor f.eks. nervecellerne der har med vores personlighed at gøre, er placeret i hjernen eller hvor de nerveceller, der opfatter forskellige sanseindtryk fra kroppen er sidder.

Jeg har modtaget uddannelse i ”De utrolige år” (DUÅ) – en metode til at forbygge og reducere adfærdsproblemer hos børn – hvor der bl.a. er fokus på ”den anerkendende tilgang”, – en pædagogik, hvor man har fokus på individuelle styrker, ressourcer, kvaliteter – snarere end det modsatte. – En pædagogik, hvor der er i orden at være, som man er. Anerkendelse relaterer sig også til begrebet positivt medspil, der angiver handlinger, som hjælper en person eller en gruppe med at lykkes i dens forehavende.

Jeg har et kursus i MAKATON (hånd tegn og symboler, som støtter talesproget) og i Sanseintegration – set fra et neuropædagogisk perspektiv.
Jeg har deltaget i forskellige mindre kurser, som omhandler diverse Autisme teorier, f.eks. Lorna Wings teori om ”Triaden”, Simon Baron-Cohens ”Theory of Mind – teori”, Uta Friths ”Weak Central Coherence”- teori, stress, , angst og Isolation og vanskeligheder ift. eksekutiv funktioner,  .

Sammenlagt har mine erfaringer og uddannelser givet mig en bred faglig viden om, hvilke metoder/tilgange, der er effektfulde i arbejdet med mennesker med ASF.

Sidsel Dahl Andersen
Sidsel Dahl Andersen

Erhvervsafklarer hos Kompetencecenter Specialisterne

Tlf: 4250 0026

Skriv en mail:  Tryk her