Nicklas Frederiksen

Ekspert i mødet mellem menneske og teknologi

Jeg kan kombinere ingeniørvidenskab indenfor software- og hardwareudvikling med læring, interaktionsdesign og medievidenskab. Jeg har en stærk funderet viden omkring brugerinddragende udviklingsprocesser, hvor der udvikles og testes eller rådgives omkring teknologier, hvis fokus retter sig mod spil- og læringsmidler via robotteknologi og/eller intelligente digitale systemer.

Derudover er jeg uddannet tømre og en alsidig håndværker, hvis skill-set strækker sig udover tømrearbejde.

Som ekspert i udviklingen af ny teknologi kan jeg benytte og rådgive omkring:

  • Intelligente digitale undervisnings- og læringsmidler til både børn og voksne, der lader brugeren erhverve sig viden eller træne kompetencer via forskellige læringsteknologier.
    • Herunder e-læringssystemer, virtual reality, augmented reality, spil eller robotteknologi.
  • Interaktive legepladser, hvor teknologi og bevægelse skaber rammen for læringen eller oplevelsen.
  • Velfærdsteknologier, hvor fx genoptræningsforløb bliver styrket via digitale systemer eller robotteknologi, psykiske lidelser bliver behandlet via virtual reality eller træning af børn og unges eksekutive funktioner via robotteknologiske legeredskaber.
  • Konceptudvikling, sketching og prototypeudvikling.
    • Herunder b.la. prototypeprogrammering, konstruktion, forretningsstrategier.
  • Solidt fundament for opsætning og dokumentation af kvalitative testsessioner og miljøer i komplekse domænefelter.
  • Spiloplevelser og testning af disse, hvor både den mekaniske og fiktionelle immersion opnår helt nye stadier via stort fokus på game mechanics, game levels og game balance.

Kernekompetencer

IT-Underviser og erhvervsafklarer hos Kompetencecenter Specialisterne v. Autismecenter Vest

Tlf: 5051 4684

Skriv en mail:  Tryk her

Udvikling

 • Robotteknologi
 • Velfærdsteknologi
 • Konceptudvikling

Rådgivning

 • Oplevelses- og Læringsmidler
 • Intelligente Systemer
 • Robotteknologi
 • Edutainment

Metode

 • Participatory Design
 • Bruger Centreret Metode
 • SCRUM / Agile Metoder

Uddannelse

Civilingeniør I Lærings- og Oplevelsesteknologi (Cand.polyt) / aug. 2012 – jun. 2017

Med uddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi, har jeg opnået kompetencer, der gør mig i stand til, at indgå i forsknings- og udviklingsmiljøer af høj international standard. Via min uddannelse har jeg erhvervet mig viden og erfaring om oplevelses- lærings- og adfærdsteknologi, samt udviklingen af og brugen af disse.

Tømrer (Faguddannelse) / aug. 2002 – apr. 2006

Uddannelsen som tømre har givet mig en bred viden om materialer og deres anvendelsesområder. Jeg har opnået kompetencer, der giver mig praktisk forståelse for opbygning af konstruktioner og værktøjsanvendelse. Ligeledes har uddannelsen og arbejdet som tømrer givet mig erfaring og kompetencer, der hjælper mig med at rumme og overskue større projekters forløb og arbejdsprocesser.

Jeg har arbejdet med alle slags tømrearbejde, lige fra små og store renovations- og serviceopgaver i det private og industrien, samt nybyggeri. Arbejdet har også givet med erfaring med projektledelse, teamarbejde og kundekontakt.