Lone Stengaard

Jeg er uddannet ergoterapeut og har i 26 år arbejdet indenfor området unge – og voksne med ASF.

Min primære opgave er at planlægge og gennemføre individuelt tilrettelagte forløb for unge/voksne med ASF. Hos ”Kompetencecenter Specialisterne” er det afklaring ift uddannelse/beskæftigelse og i ”KLAR TIL START” er det afklaring og udvikling fem til en konkret ansættelse i virksomheden med samarbejdsaftale med KLAR TIL START.

Derudover har jeg enkelte individuelle samtaleforløb.

Mit primære fokus er at skabe indsigt, og rammer for trivsel og udvikling for den enkelte ift fremtidig beskæftigelse.

Ud over de konkrete erhvervsmæssige kompetencer, ser jeg den vigtigste del af forløbet, som det at øge den enkeltes indsigt og forståelse af sig selv og autismen set i erhvervssammenhæng, samt at samarbejde med en enkelte om at udvikle strategier til håndtering af de udfordringer diagnosen kan medføre.

Mit fokus er ligeledes at formidle viden om ASF til praktiksteder/ virksomheder med henblik på at tilpasse rammer, krav og forventninger til hvad autismen betyder for den konkrete person for hermed at sikre fremtidig fastholdelse bedst muligt.

 

Min praksiserfaring er det vigtigste redskab i mit arbejde og jeg har arbejdet med flere forskellige målgrupper indenfor autismespektret, både lavt og højt begavelsesniveau, tidligt og sent diagnosticeret samt forskellige tillægsdiagnoser og forskellige reaktionsmønstre.

Jeg har samarbejdet med både unge og voksne om de forskellige udfordringer, der kan følge med. ift. dagligdag, familie, fritid, uddannelse, arbejde og stresshåndtering, der er en væsentlig faktor for mange.

Jeg har min praksiserfaring fra følgende steder:

  • Autismecenter Vest: De sidste 4½ år har jeg arbejdet som projektmedarbejder og daglig leder af ”KLAR TIL START”, hvor jeg har været ansvarlig for forløbet for i alt 9 unge voksne.
  • ”Autismefokus” (Region Midtjylland): Her har jeg arbejdet i 6 år som konsulent med konsulentopgaver, både internt på regionen forskellige autismetilbud og som VISOspecialist. Jeg arbejde med individuelle rådgivningsforløb for personer med autisme, pårørende og fagpersoner, samt med pædagogisk udredning for kommuner på baggrund af forudsætningsanalyse og ofte i tæt samarbejde med psykologer. Som konsulent var jeg ligeledes medudvikler og underviser på ”Autismepiloten”, en basisuddannelse for fagpersoner der arbejder med ASF.
  • ”Gødvad Bo- og beskæftigelsestilbud” Region Midtjylland (tidl. Hinnerup kollegiet, afd. ”Ryvej” Århus Amt og). Her arbejdede jeg i 6 år som afdelingsleder på tilbud, hvor målgruppen var unge voksne med autisme og normalt begavelsesniveau og for nogle desuden forskellige tillægsdiagnoser. 
  • ”Bøgehusene”, tidligere Bøgildhus (Ringkøbing AMT) . Her arbejdede jeg 10 år som ergoterapeut og afdelingsleder, for både enkeltmandsprojekt og afdeling for fire personer. Målgruppen her var mennesker med autisme, svær mental retardering, og de fleste uden verbalt sprog.

Ud over praksiserfaring har jeg følgende kurser.

  • ”Testen, Sensory profile”, v. Specialergoterapeut Ulla Sparholt
  • KRAP -kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik
  • TEACCH – intensivt træningskursus ”struktureret visualiseret specialpædagogik”, Langagerskolen
  • ”Systemisk leder- og konsulentuddannelse, v. MacMann Berg
Lone Stengaard
Lone Stengaard

Daglig leder og erhvervsafklarer hos Kompetencecenter Specialisterne

Tlf: 4250 0018

Skriv en mail:  Tryk her