Skræddersyet Kursus

Kom med en ide til et kursus og lad Autismecenter Vest udbyde det bredt i hele i hele Danmark.

Mange institutioner/afdelinger har brug for bestemte kurser men har ikke personale eller økonomisk råderum til at lave et selv – eller har måske ideen men mangler ekspertisen til at afholde kurset.


Kontakt Autismecenter Vest med din ide/ tema, så vi sammen kan finde ud af, hvad du har brug for og ønsker. Vi vil herefter stå for at lave kontrakt med relevante undervisere, lave kursus beskrivelse, dagsprogram, evt. kopiere undervisningsmateriale, evt. udfærdige kursus beviser, finde/ leje egnede lokaler og sørge for forplejningen under hele kurset.

Autismecenter Vest Landekort

Fordelen for dig er:

  • Professionel sparing omkring indhold og tilrettelæggelse.
  • Adgang til undervisere/oplægsholdere med den nyeste og bredeste viden på området – både nationalt og internationalt.
  • Planlægning af en kursusrække med forskellige typer af fagfolk, således at emnet bliver belyst fra forskellige vinkler.
  • Totalløsning med tilrettelæggelse af kursus og forplejning på Danhostel Herning, hvor der også er mulighed for  overnatning til ‘jyske’ priser.
  • Rimelige priser kombineret med høj faglighed.

Interne kurser på din institution

Autismecenter Vest kan også stå for tilrettelæggelsen af kurser på netop din institution. 

  • Kursusdag eller aften
  • Weekendkursus 
  • Flerdages kursusforløb 

Her kan vi tage hensyn til  din/jeres institutions specielle behov, ressourcer og målgruppe, hvorved I kan få kombineret teori, praksisøvelser og fremadrettede strategier med udgangspunkt i jeres hverdag til lige netop jeres udfordringer og ønsker.

Få information og tilbud på kurser der passer dig eller din institution

Kontakt: 

Søren Dalgaard

Søren Dalgaard

Leder af Autismecenter Vest
Autismecenter Vest
Tlf: 5044 2315