Rådgivning til Private

Autismecenter Vest tilbyder rådgivning til alle, der er i berøring med mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Det vil sige, at familier, pårørende eller mennesker, som selv har diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser kan søge rådgivning hos os.

Umiddelbart efter en diagnosticering (såvel som efterfølgende) vil der opstå mange, vidt forskellige spørgsmål, som du har behov for svar på.

Det kan for eksempel være, at:

  • du står på helt bar bund omkring, hvad diagnosen betyder for dig og din familie.
  • du savner et overblik over det videre forløb efter diagnosticering.
  • du har behov hjælp til at håndtere overgangen fra barn til voksen – dig selv personligt eller din pårørende.
  • du har brug for rådgivning i forbindelse et skoleskifte, et nyt beskæftigelsestilbud eller til at flytte hjemmefra.
  • du mangler støtte i forbindelse med sagsbehandling og kontakt til de offentlige myndigheder.
  • du gerne vil have en bisidder med, når du skal mødes med din sagsbehandler eller andre “offentlige” personer.
Rådgivning til Private Billede - Autismecenter Vest

Uanset hvilke spørgsmål, der melder sig, kan det give dig tryghed at tale med en rådgiver, som kender systemet og har indsigt i, hvad der er muligt – og hvad der ikke kan lade sig gøre.

Der kan også være situationer, hvor du har kontakt med offentlige instanser og har behov for et par ekstra ører, så du er sikker på at få alle oplysninger med.