Kursus og Rådgivning hos Autismecenter Vest

Autismecenter Vest arbejder med rådgivning, undervisning, foredrag etc. til både forældre/pårørende, mennesker med ASF og til fagpersoner, institutioner og offentlige myndigheder.

Vi samarbejder med fagpersoner, som alle har arbejdet med ASF i en årrække og har en bred erfaring. Det er bl.a. sagsbehandlere, psykologer, psykiatere, pædagoger, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter, familieterapeuter.

Autismecenter Vest arbejder på at synliggøre Autisme som et handicap, som giver store udfordringer i forhold til at kunne begå sig i vores samfund men som også giver masser af muligheder under de rette betingelser.

Skulle du komme i den situation, at du selv, dit barn eller et andet nært familiemedlem får en diagnose, som falder indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelser – ASF, er der uendeligt mange ting, der forandrer sig. Ud over at skulle forlige sig med diagnosen og forsøge at finde svar på de hundredevis af spørgsmål, der viser sig, skal en ny hverdag bygges op og dagliglivet skal indrettes så systematisk, som muligt. Alt sammen noget, der kræver overskud og indsigt.

Et af Autismecenter Vests formål er, at yde rådgivning til familier, som har diagnoser indenfor ASF tæt inde på livet.

Vi kan være det led i sagsbehandlingen, som gør, at tingene trods alt bliver nemmere og mere overskuelige, og at man hurtigere får styr på en ny hverdag.

Et andet af vores formål er, at yde supervision og undervisning til fagpersoner, som arbejder med alle aspekter af ASF.

I en rådgivningssituation, kan du vælge om mødet skal foregå hjemme hos dig, eller du foretrækker, at det afholdes på Langvadbjerg. Vi arbejder i hele  Danmark.

Events for Private

Ingen event fundet!

Events for Fagfolk

Ingen event fundet!