Ledige Stillinger hos Autismecenter Vest

Mentor

Har du særlig interesse i autismeområdet, er det måske dig, vi leder efter…

Autismecenter Vest søger snarest muligt mentorer til fire unge i alderen 18 – 20 år. De unge bor på to forskellige adresser i hhv. Herning og Snejbjerg i botilbud under Servicelovens § 85. De unge er alle elever i Autisme STU, som er en del af Autismecenter Vest.

Mentoropgaverne består i:

  • Morgenvækning og støtte i forbindelse med dagens start kl. 7.00 – 9.00 på hverdage
  • Lørdagsvagt kl. 10 – 15 med fokus på støtte til ADL-funktioner og fælles aktiviteter.
  • Ferieafløsning samt afløsning ved sygdom og andet fravær 

Vagterne fordeles mellem flere mentorer

Vi søger medarbejdere, der har lyst til at arbejde med unge indenfor autismespektret. Du skal være i stand til at arbejde med tydelig struktur og forudsigelighed, ligesom ro og rummelighed er afgørende i tilgangen til de unge. Vi forventer, at du har flair for relationsdannelse og formår at møde den enkelte unge i hans aktuelle dagsform. Du arbejder selvstændigt på dine vagter, men refererer til den hovedansvarlige mentor, som også kan bidrage med pædagogisk sparring.

Som mentor for mennesker med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) bliver du fagligt udfordret! ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som fordrer en tilgang, hvor den neurotypiske (NT) tænkning og forståelse af verden må tilsidesættes. Du skal således kunne arbejde i og med en kognitiv kompleksitet, hvor nysgerrighed, undren og kreativitet er en forudsætning for at skabe udvikling. Som mentor får du mange spændende perspektiver på din pædagogiske praksis.

For at kunne løse mentoropgaven er det en forudsætning, at du har bil til rådighed. Du får naturligvis dækket udgifterne til kørsel mellem de to adresser.

Kan du se dig selv i arbejdet som mentor, er du meget velkommen til at rette henvendelse for yderligere oplysninger:

Sonja Bach Møller

Sonja Bach Møller

Leder af Autisme STU
STU
Tlf: 5051 4682
Jane Jensen

Jane Jensen

Henvisning til psykologsamtaler, kommunekontakt og rådgivning.
Autismecenter Vest
Tlf: 5311 3149
error: Beskyttet indhold !!!