Til Uddannelsesinstitutioner (STU) - Klar Til Start

Hvis der er elever i STU, som vil være klar til et job efter endt STU, kan KLAR TIL START være relevant.

Det er muligt at gennemføre forløbet fuld tid som STU eller som en del af STU.

Hvis eleven allerede er i gang med STU i en anden form eller har behov for de første år i en anden form, er det muligt at tage den sidste del af sin STU, som KLAR TIL START i en virksomhed og dermed have job når man er færdig. Overgangen mellem de to former kan ske trinvist hvis det er en fordel for eleven. Det er dog minimum det sidste år, man skal være i virksomheden.