Forløbspakker hos Autismecenter Vest

Her i menuen finder du vores forløbspakker, der dækker de forskellige behov du må have.

Selvforstålsesforløb

At få/have en autisme spektrum forstyrrelse, kan for mange være en kompleks størrelse. Derfor kan man have behov for hjælp til at lære mere om sin diagnose, dens udfordringer og styrker, samt hvordan man opbygger brugbare strategier for håndtering af hverdagens forskellige dilemmaer.

Læs mere

Beskæftigelsesforløb

Måske mangler du hjælp til lære din mest effektive læringsmetode, måder at tænke opgavebearbejdelse, håndtering af stress på arbejdspladsen eller hjælp til at lære arbejds-kultur, kodeks og uskrevne arbejdsmiljøregler. Det kan også være at din chef eller dine kollegaer ønsker undervisning i autisme spektrum forstyrrelser så de bedre kan forstå din verden.

Læs mere