Blomster & Bien

Aflyst! Autisme & Seksualitet hos børn, unge og voksne med autisme – Et kursus til fagfolk

Desværre må dette event aflyses pga. for få tilmeldinger. Men vi omstrukturerer, tilpasser og fornyer Os, så nye kurser passer jeres behov bedre. På gensyn 🙂

AUTISMECENTER VEST udbyder dette 2-dags internatkursus den 3. + 4. oktober 2019 i Herning.

MÅLGRUPPE

  • Fagfolk, som arbejder med børn (fra 6 år), unge og voksne med autisme.
  • Lærer, pædagoger og medhjælpere i både distrikts- og specialområdet.
  • Psykologer, læger og sygeplejersker i både primær og sekundær området.
  • Autismekonsulenter og terapeuter.
  • Sagsbehandlere, UU-vejledere og erhvervsafklarere.
  • Mentorer/ bostøtter (ex. § 85)
  • Plejeforældre og andre, som arbejder med personer med autisme.

Der vil blive taget udgangspunkt i, at deltagerne har et overordnet forhåndskendskab til ASF.

FORMÅL

Blomster & Bien

At kursisterne får teoretisk viden om autisme og seksualitet – herunder definitionen på seksualitet (Jf. socialstyrelsen 2012) og en teoretisk gennemgang af de udfordringer, som en fagperson kan komme til at står overfor i sit arbejde med personer med autisme:

  • Kropsbevidsthed og kønsforståelse
  • Følelser, omsorg og grænser
  • Pubertet og forplantning
  • Kønsidentitet og kønsroller
  • Kærester, seksuel aktiv

At kursisterne opnår en højere grad af selvindsigt/ forståelse i forhold til autisme og seksualitet, da den faglig debat om seksualitet også drejer sig om egne/ kollegaers personlige holdninger, erfaringer og grænser til emnet.

At kursisterne får pædagogiske redskaber og praksisindsigt i, hvordan de kan udøve seksualundervisning / vejledning i det daglige ud fra rammerne i lovgivningen, tavshedspligten, forældresamarbejdet og finde det trygge rum.

INDHOLD

Bog Autisme og Seksualitet

Kurset vil tage afsæt i underviser Trine Cervins egen bog ”Autisme og seksualitet – Hvordan? Bogen med konkrete øvelser og eksempler”: Den overordnede tilgang til begrebet seksualitet funderes i, at seksualitet ses som integreret del af ethvert menneskes personlighed. Som et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Dermed anskues seksualitet som en integreret del af et hvert menneskes almene udvikling. Den humanistiske tankegang beskæftiger sig med mennesket som subjekt, hvilket vil sige, at hvert menneske forstås som et tænkende, følende, handlende og kommunikerende væsen. I denne kontekst bliver det enkelte menneske formet af den kultur og sammenhæng, som de er en del af. Udviklingen sker altså igennem de oplevelser og erfaringer det enkelte menneske gør sig.

Nogle personer med autisme, har i deres voksne alder aldrig haft professionelle, der har arbejdet og drøftet det seksuelle område før. Til disse vil arbejdsgangen og forståelsen være den samme som i den forebyggende indsats overfor børn fra 6 års alderen og opefter.

KURSUSFORM

Kurset vil bestå af teoretiske oplæg, deling af praksiserfaring og gennemgang af cases – både fra underviser og i gruppearbejde således, at man har mulighed for at få sine sager og tanker belyst.

Der vil blive taget afsæt i bl.a. kognitive strategier, neuropædagogik, relations- og motivationsarbejde samt selvforståelse.

Vi har denne gang valgt at lave kurset som et internatkursus over 2 dage for derved, at give kursisterne bedre tid og mulighed for at debattere emnet i mere uformelle rammer på kursets første dag. Dette var et stort ønske fra kursisterne på vores sidste 1-dagskursus med samme emne og underviser.

UNDERVISER

Trine Lynggaard Cervin

Underviser er begge dage Trine Lynggaard Cervin, som er uddannet pædagog, cand.pæd. I pæd. psyk. samt seksualvejleder. Hun har i foråret 2018 udgivet bogen ”Autisme og seksualitet – Hvordan? Bogen med konkrete øvelser og eksempler”.

Trine Lynggaard Cervin har siden 1999 arbejdet med pædagogisk individuel støtte til borgere i bo-enheder, samt i egen bolig. I 2013 blev hun ansat som efterskolelærer og seksualvejleder på Karise Efterskole med daglig kontakt til over 90 unge mennesker med bl.a. intellektuelle handicap, autisme og ADHD. Siden august 2018 ansat som vicedirektør i Karisefonden (STU, bolig og beskæftigelse) med primær opgave omhandlende den pædagogiske kvalitet.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis med underskrift af underviser Trine Lynggaard Cervin og Autismecenter Vest. Uddeles i papirform ved kursets afslutning – kan ved ønske sendes som en pdf fil efterfølgende.

Tilmelding

Desværre må dette event aflyses pga. for få tilmeldinger. Men vi omstrukturerer, tilpasser og fornyer Os, så nye kurser passer jeres behov bedre. På gensyn 🙂

Tags: ,

Dato

16 sep 2019
Expired!

Pris

3.950,- kr. ex. moms - (Dette inkluderer både undervisning, kursusmateriale, overnatning i eget værelse på Danhostel Herning og fuld forplejning.)

Labels

Kursus
Danhostel Herning

Lokation

Danhostel Herning
Holingknuden 2, 7400 Herning
Autismecenter Vest

Arrangør

Autismecenter Vest
Telefon
50442315
Email
sd@autismecentervest.dk
Webside
http://autismecentervest.dk
error: Beskyttet indhold !!!