Information om Autisme STU - Uddannelse og Beskæftigelse

Autisme STU er en 3-årig individuel Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Autisme STU er ikke kompetencegivende til videreuddannelse eller arbejdsmarkedet, men vores mål er at give de unge en palette af kompetencer til mestring af deres liv, så de har det, der skal til for at komme ind på uddannelse og i beskæftigelse.

Hos Autisme STU sammensætter vi uddannelsen individuelt ud fra den enkeltes evner, motivation og med udgangspunkt i de vanskeligheder, en autisme diagnose giver den enkelte.

STU FAG Billede - Autismecenter Vest

Vores erfaring siden 2014 ved både Kompetencecenter Specialisterne og Klar til Start er, at hovedparten af de unge og voksne, vi møder, har kæmpet for at blive forstået, accepteret og respekteret – for nogles vedkomne i rigtig mange år. Disse anstrengelser er for manges vedkommende endt med stressfølsomhed, depression og angst.

Vi vil derfor gøre en indsats for at hjælpe flere unge med ASF langt tidligere således, at de undgår nederlag. Med en Autisme STU kan vi gøre vores til at de unge har de færdigheder, der skal til, inden det går løs på arbejdsmarkedet.

Vores tilbud er til de unge som intellektuelt er på et moderat til normalt funktionsniveau.
Det matcher den målgruppe, vi i forvejen har ved Kompetencecenter Specialisterne og Klart til Start. Vi vil på den måde kunne benytte os af hinandens faglige kompetencer og samtidig lave fælles arrangementer, hvor der er mulighed for at knytte venskaber. Vi har for eksempel tidligere med stor succes taget i biografen og set Animé, og vi har en traditionsrig julefrokost med bankospil.

error: Beskyttet indhold !!!