STU Uddannelse og Erhverv - et af de 4 Hovedområder

Formålet med hele vores Autisme STU er, at den enkelte unge får

  • en god portion selvværd gennem nye færdigheder
  • får viden om sine styrker og udfordringer
  • lærer om autisme og dermed hvad, der skal til for at være i kontrol.
STU Billede Uddannelse og Erhverv

På den måde er de langt bedre rustet til at komme ud i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet end unge med ASF, der ikke kender sig selv og ikke har viden om autisme og ikke har de nødvendige rutiner med sig. 

Når vi kender den enkelte godt, vil en del af Autisme STU’en være målrettet arbejdsmarkedet med

  • virksomhedsbesøg
  • beskæftigelse og uddannelse
  • praktik, evt. i Klar til Start.

Er det butik, du har interesse for, er det muligt at komme i Klar til Start med jobgaranti efter endt Autisme STU.

”Klar til Start” som sidste del af STU:
Der er efter revision af STU-lovgivningen givet mulighed for større vægtning af erhvervsdelen. Dermed er der også givet mulighed for, at elever (primært på 2. eller 3. år) overgår i et Klar til Start- forløb, som er målrettet job i én af de virksomheder, der indgår i Klar til Start med jobgaranti. Læs mere om Klar til Start konceptet via linket her Klar til Start.