Livsfærdigheder - et af de 4 Hovedområder

At have de nødvendige livsfærdigheder kan være afgørende for, om man har det nødvendige overskud til at begå sig i uddannelsessystemet eller på en arbejdsplads.

Det handler i meget høj grad om at kende sin diagnose

  • Om at vide hvad ASF er for mig?
  • Hvilke strategier, skal jeg bruge i de forskellige situationer, når jeg føler mig udfordret?

Vi ved, at der blandt andet kan være udfordring med offentlig transport.

Jo før du er i stand til at tage bussen eller toget, jo bedre rustet er du til at tage det næste skridt mod arbejde eller uddannelse.

Det kan også være, du er en af dem, der trives bedst med egen bil?

Så skal der måske arbejdes på, at du kan tage et kørekort.

Det samme gælder almindelige dagligdags færdigheder. Jo flere rutiner du har i hjemmet omkring praktiske gøremål og jo bedre, du kender dig selv og dine udfordringer, jo mere overskud har du til andre gøremål.

Dagligdags færdigheder er et meget bredt emne og dækker over alt fra

  • at bo selv
  • skrive indkøbsliste
  • personlig hygiejne
  • bruge det rigtige rengøringsmiddel
  • tjekke returpenge ved indkøb
  • sortere og vaske tøj
  • fylde og tømme en opvaskemaskine osv.
Livsfærdigheder STU Billede - Autismecenter Vest