STU Fag - et af de 4 hovedområder

Dansk og matematik på individuelt niveau og med sigte mod at kunne klare sig på områder som f.eks.: i , at begå sig med at læse og forstå alt fra at udtrykke sig til at deltage i samtale og diskussion.

  • SMS
  • Ansøgninger
  • Brugsanvisninger
  • Køreplaner

I faget matematik ,fra at kunne de 4 regneregler til at lave egent budget og vide noget om løn og skat.

Det kan også være, at eleven har interesse og potentiale til HF-enkeltfag eller en hel HF på den nærliggende Aspergerlinie.

Nogle gange er det andre mere praktiske færdigheder, der skal udvikles først for at skabe overskud.

Faget Digital dannelse handler om brug af computer, bla. om at begå sig på de sociale medier og læse eBoks.

Viser det sig, at du har særlige interesser indenfor It, vil det også være muligt at få afprøvet færdigheder indenfor bla. programmering, 3D tegning og opbygning af hjemmesider for at se, om det er den vej, du skal.

Målet med fagene er at skærpe dine færdigheder, så du får styrket dine kompetencer indenfor dit interessefelt. Dette med henblik på at finde det område, du skal beskæftige dig med, når du er færdig med Autisme STU.

Fagbeskrivelser

Fagansvarlig: Sonja Bach Møller


Faget LIV indeholder undervisning i at leve og være i verden med en autismediagnose.

Faget har til formål at forberede og udruste de unge til at agere i tilværelsen med de udfordringer, den enkelte har. Undervisningen foregår på hold.

Faget refererer til følgende indholdsområder i Læseplanen: Handicap og selvforståelse, Personlig hygiejne, Kommunikation og Seksualitet. Derudover inddrages samfundsfaglige temaer, som danner grundlag for undervisning i at leve og være i verden.

Se Læseplanen: https://autismecentervest.dk/autisme-stu/indhold-paa-autisme-stu/laeseplan-for-stu-v-autismecenter-vest-herning/


Årsplan kan rekvireres ved henvendelse til underviser: sb@autismescentervest.dk

Fagansvarlig: Sonja Bach Møller


Faget refererer til indholdsområderne Medborgerskab og Transport i Læseplanen.

Se Læseplanen: https://autismecentervest.dk/autisme-stu/indhold-paa-autisme-stu/laeseplan-for-stu-v-autismecenter-vest-herning/

Undervisningen har fokus på at præsentere de unge for en bred vifte af erhverv – bl.a. gennem virksomhedsbesøg – og derigennem vække interesse for praktikforløb og mulig beskæftigelse efter endt STU.

Undervisningen rummer også samfundsfaglige aspekter samt specifik orientering om praktikforløb og de rammer, der er på en arbejdsplads. Faget relaterer i høj grad til faget LIV, idet eksempelvis emner som personlig hygiejne, pausetræning, social træning mv. hænger sammen med at kunne navigere på en arbejdsplads. Undervisningen berører forskellige former for forsørgelsesgrundlag efter endt STU-forløb.


Årsplan kan rekvireres ved henvendelse til underviser: sb@autismescentervest.dk

Fagansvarlig: Vita Kousgaard


Faget TEMAFAG har fokus på at bringe aktuelle temaer i spil. Formålet er at øge de unges omverdensforståelse samt at udvikle evnen til at tage stilling og udtrykke egne meninger og holdninger.

Faget refererer til følgende indholdsområder i Læseplanen: Digital dannelse, Økonomi og indkøb, Bolig samt Fritidsliv.

Se Læseplanen: https://autismecentervest.dk/autisme-stu/indhold-paa-autisme-stu/laeseplan-for-stu-v-autismecenter-vest-herning/


Årsplan kan rekvireres ved henvendelse til den underviser: vkg@autismescentervest.dk

Fagansvarlig: Mathias Skov Jensen


Faget omhandler undervisning i betydningen af sund livsstil og motion.

Undervisningen veksler mellem teori og praksis og foregår på hold. Undervisningens praktiske del varierer mellem aktiviteter i Autisme STU (gåture i nærmiljøet, udendørs spil o.l.) og aktiviteter andre steder (svømning, bowling, skydning, gåture i naturen osv.).

Eleverne præsenteres for forskellige sportsgrene og motiveres til også at være fysisk aktive i fritiden.

Faget refererer til Læseplanens indholdsområde Sundhed – motion og idræt.

Se Læseplanen: https://autismecentervest.dk/autisme-stu/indhold-paa-autisme-stu/laeseplan-for-stu-v-autismecenter-vest-herning/

Årsplan kan rekvireres ved henvendelse til underviser: msj@autismescentervest.dk