Indhold på Autisme STU

Vi har delt Autisme STU op i fire hovedområder, men indholdet i undervisningen indenfor de fire hovedområder vil i flere tilfælde være integreret. For eksempel vil der være fag som dansk og matematik, hvor matematik går på tværs af faget ’Økonomi’ og ’Indkøb’ og dansk på tværs af ’Digital dannelse’.

  • Fag
  • Livsfærdigheder
  • Sundhed og motion
  • Uddannelse & Erhverv

Derudover kommer der fokusuger, temadage, tur ud af huset, hyggeligt samvær med musik og spil med mere.

Lokalemæssigt holder vi til i nær tilknytning til Kompetencecenter Specialisterne i hjemlige omgivelser på ejendommen Langvadbjerg på adressen Ringkøbingvej 108B, 7400 Herning.

Daglig leder af Autisme STU og tilhørende §85 botilbud er Sonja Bach.

Hvis du synes, at dette lyder interessant, er du velkommen til at kontakte Sonja eller Søren. Du er også meget velkommen til at komme på besøg og se vores lokaler.